Komerční tlumočení

Centrum zprostředkování tlumočení Vám nabízí komerční tlumočení.

Co je to komerční tlumočení?

Komerční tlumočení je typ tlumočení, které nespadá do sociálních služeb a je poskytnuto za úhradu. Jedná se například o tlumočení školení, kurzů, seminářů, jednání, tiskových konferencí. Takové tlumočení si může objednat kdokoli, fyzická nebo právnická osoba, to znamená neslyšící sám, zaměstnavatel, který zaměstnává ve firmě neslyšící, nebo třeba veřejné instituce a organizace, které chtějí zpřístupnit informace neslyšícím. Do komerčního tlumočení spadá i tlumočení rodinné oslavy nebo volnočasové aktivity.

Komerční tlumočení má svá pravidla, abychom objednávku od vás mohli zpracovat a zprostředkovat vám tlumočníky znakového jazyka, potřebujeme kompletní objednávku. 

Jak vypadá objednávka komerčního tlumočení?

Potřebujeme veškeré informace o akci: datum konání, časový rozsah, místo konání, typ zakázky (školení, kurz, seminář, rodinná oslava, porada zaměstnanců…), kolik neslyšících se zúčastní, typ tlumočení (na pódiu před publikem, nebo stranou pro neslyšícího), další informace – zda se jedná o živé vysílání, bude pořizován videozáznam a další. 

Dle získaných informací o zakázce operátoři CZTN vyhodnotí rozsah objednávky, tzn. náročnost dané akce, kolik tlumočníků je potřeba zajistit a jak dlouho dopředu musí být poskytnuty materiály pro přípravu tlumočníků. Vypočítají Vám orientační cenu za tlumočení, kterou si nechají od Vás odsouhlasit a požádají Vás o fakturační údaje (tzn. Vaše jméno a příjmení, adresa a případně IČ).

Až se najdou na Vaši zakázku tlumočníci, operátoři Vám vypočítají přesnou částku za tlumočení (cena se může lišit, pokud je třeba zahrnout náklady na cestovné pro tlumočníka). Informují Vás o storno podmínkách a požádají Vás o zaslání veškerých materiálů na přípravu pro tlumočníky (materiály musí být zaslány nejpozději 5 až 3 pracovnů dnů před konáním akce (přesný počet dní před konáním akce se dozvíte od operátorů po individuálním vyhodnocení Vaší zakázky). 

Kdy poptávky komerčního tlumočení odmítáme?
 • Zakázky, které se konají méně než 5 pracovních dnů od data zaslání poptávky.
 • Nejčastější důvod odmítnutí je personální nedostatek – nemáme tlumočníky v dané lokalitě nebo máme naplněné kapacity. 
Zrušení tlumočení
(storno podmínky)

Storno podmínky jsou platné od chvíle, kdy Vás informujeme, že se nám podařilo na Vaši objednávku zprostředkovat tlumočníka/tlumočníky českého znakového jazyka.

 • Více než týden (tzn. více než 7 pracovních dnů) od data termínu tlumočení storno cena činí 0 %
  z vypočítané ceny za tlumočení
 • Týden (tzn. 7 pracovních dnů) před datem termínu tlumočení storno cena činí 50 % z vypočítané ceny za tlumočení
 • 3 pracovní dny před datem termínu tlumočení storno cena činí 75 %
  z vypočítané ceny za tlumočení
 • 24 hodin před datem termínu tlumočení storno cena činí 100 %
  z vypočítané ceny za tlumočení
Zrušení spolupráce ze strany CZTN

CZTN může odstoupit od spolupráce a uplatnit tzv. storno podmínky v případě, že:

 • nejsou zaslány veškeré materiály pro přípravu tlumočníků v předem stanoveném časovém horizontu, 
 • vznikly nové skutečnosti o rozsahu akce, které nebyly předem domluvené (například videozáznam, živé vysílání, veřejné tlumočení a jiné).