Houdková Gabriela

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Gabriela Houdková
Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština, vizualizace mluvené češtiny
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: Od roku 1995

Jmenuji se Gabriela Houdková, nyní pracuji na Střední zdravotnické škole, obor asistent zubního technika v Praze Radlicích. Moje praxe začala na Základní škole pro sluchově postižené v Praze, Radlicích, kde jsem se poprvé setkala s neslyšícími lidmi.Tam začala i moje profese tlumočníka. Ze základní školy jsem přešla na Střední zdravotnickou školu, obor zubní technik do Berouna a po té jsem tlumočila v České unii neslyšících v Praze a na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Čeština v komunikaci neslyšících. Kromě těchto stálých zaměstnání jsem ještě tlumočila v různých situacích v rámci komunitního tlumočení – na úřadech, u lékaře, na policii, dále na přednáškách a konferencích věnovaným různým tématům, demonstracích, divadelních představeních atd. Preferuji komunitní  tlumočení v CZTN, oblast výchovy a vzdělávaní, oblast medicínskou, sociální, finanční, kulturní a vše ostatní v rámci obecných znalostí.