Boháčková Monika

Titul, jméno a příjmení: Bc. Monika Boháčková
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, výjimečně mimo Prahu (dle domluvy)
Délka praxe: První tlumočnická praxe v roce 1988, od roku 1996 se plně věnuji tlumočení.

Ke znakovému jazyku jsem se dostala díky svým rodičům a komunitě neslyšících v Praze, kde jsem vyrůstala. Nejvyšším vzděláním mám vystudovanou speciální pedagogiku-vychovatelství. První vzdělávání v oblasti znakového jazyka a tlumočení bylo v roce 1985 v rámci Svazu invalidů. Od roku 1996 jsem absolvovala různá vzdělávání (akreditovaná i neakreditovaná), organizovaná Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, Institutem Neslyšících pro specializované vzdělávání a úspěšně jsem absolvovala jednoletý kurz Tlumočení znakového jazyka pro neslyšící pořádané FF UK, Ústavem českého jazyka a teorie komunikace. Nejvíce působím v komunitním tlumočení a jsem soudní tlumočník. Moje tlumočnické zkušenosti jsou i z oblasti konferenčního vzdělávacího tlumočení nebo na společenských, kulturních akcích a na VŠ oboru speciální pedagogiky.