Tlumočníci a tlumočnice CZTN

Na této stránce naleznete všechny medailonky aktivních tlumočníků a tlumočnic Centra zprostředkování tlumočení neslyšícím, které si můžete objednat. Poznáte tak svého tlumočníka či tlumočnici ještě před tím, než se s nimi naživo setkáte.

Ve sloupci vpravo si můžete vybrat ze seznamu tlumočníků či tlumočnic a stránka Vás automaticky navede k medailonku konkrétního tlumočníka.

Nemáte ještě objednané tlumočení u CZTN? Můžete vyplnit formulář pro objednání tlumočení a operátoři se vám zanedlouho ozvou s potvrzenou objednávkou.

Andělová Andrea

Titul, jméno a příjmení: Bc. Andrea Andělová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Střední Čechy, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2006

Dobrý den, jmenuji se Andrea Andělová. Pro CZTN tlumočím přibližně od roku 2010, tlumočím v Praze, ve Středočeském kraji a po předchozí dohodě kdekoliv. Většinou tlumočím na úřadě, u lékaře a různá vyřizovaní. Co nemohu, je tlumočení u soudu, neboť jsem nedoslýchavá.
Děkuji a ráda Vás poznám.

Benešová Julia

Titul, jméno a příjmení: Julia Benešová
Jazyk tlumočení: ČZJ, UZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: od roku 2022

Dobrý den, jmenuji se Julia Benešová a pocházím z Ukrajiny. V České republice žiji už 12 let a pracuji v CZTN jako tlumočnice mezi ukrajinským a českým znakovým jazykem. Spolupracuji se slyšícími tlumočníky znakového jazyka. Tlumočím převážně v Praze nebo v Plzni, po dohodě můžu tlumočit kdekoliv.

Boháčková Monika

Titul, jméno a příjmení: Bc. Monika Boháčková
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, výjimečně mimo Prahu (dle domluvy)
Délka praxe: První tlumočnická praxe v roce 1988, od roku 1996 se plně věnuji tlumočení.

Ke znakovému jazyku jsem se dostala díky svým rodičům a komunitě neslyšících v Praze, kde jsem vyrůstala. Nejvyšším vzděláním mám vystudovanou speciální pedagogiku-vychovatelství. První vzdělávání v oblasti znakového jazyka a tlumočení bylo v roce 1985 v rámci Svazu invalidů. Od roku 1996 jsem absolvovala různá vzdělávání (akreditovaná i neakreditovaná), organizovaná Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, Institutem Neslyšících pro specializované vzdělávání a úspěšně jsem absolvovala jednoletý kurz Tlumočení znakového jazyka pro neslyšící pořádané FF UK, Ústavem českého jazyka a teorie komunikace. Nejvíce působím v komunitním tlumočení a jsem soudní tlumočník. Moje tlumočnické zkušenosti jsou i z oblasti konferenčního vzdělávacího tlumočení nebo na společenských, kulturních akcích a na VŠ oboru speciální pedagogiky.

Bovkun Sergej Josef

Titul, jméno a příjmení: Sergej Josef Bovkun
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po domluvě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2018

Jmenuji se Sergej Josef Bovkun. V CZTN pracuji od roku 2023 jako neslyšící tlumočník českého znakového jazyka. Objednat si mě můžete na tlumočení na úřadech, na policii a dalších místech. Tlumočím neslyšícím osobám se specifickým projevem ve znakovém jazyce, kterému by slyšící tlumočník neporozuměl, například osobám se sníženými rozumovými schopnostmi nebo dětem. S takovým tlumočením mám bohaté zkušenosti, a to přibližně od roku 2018 nebo 2019. Tlumočím v Praze, ve Středočeském kraji nebo po dohodě kdekoliv.

Brabcová Renáta

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Renáta Brbacová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Jihočeský kraj (České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice aj.)
Délka praxe: Od roku 1998

Ke znakovému jazyku jsem se dostala díky studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 1998 složila státní zkoušku ze znakového jazyka. Dále jsem absolvovala kurz 150 hodin u pana Václava Ptáčka. Dále jsem absolvovala mnoho kurzů pro tlumočníky, například OTZJ a mnoho dalších.

Brodecký Ondřej

Titul, jméno a příjmení: Brodecký Ondřej, DiS.
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Brno
Délka praxe: Od roku 2022

Znakový jazyk jsem se naučil na vyšší odborné škole v Hradci Králové, obor Tlumočnictví českého znakového jazyka, kterou jsem absolvoval. Tlumočím spíše u lékaře, na úřadě a na jiných místech, ale přednášky nebo jiné velké akce netlumočím.

Brožová Milena

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Brožová Milena
Jazyk tlumočení: ČZJ, ZČ
Místo tlumočení (působení): Plzeňský kraj, po dohodě možno kdekoliv
Délka praxe: Od roku 2001

Dobrý den, jmenuji se Milena Brožová. Český znakový jazyk jsem se naučila na oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Tlumočím zejména v Plzeňském kraji, ale můžeme se případně domluvit i na jiném místě. Objednat si mě můžete pro individuální tlumočení na úřadě, u lékaře, apod. U soudu ani na velkých diskuzích netlumočím. Jsem nedoslýchavá. Budu se těšit na setkání. 

Carev Pavel

Titul, jméno a příjmení: Carev Pavel
Jazyk tlumočení: ČZJ, UZJ
Místo tlumočení (působení): Praha a okolí, Středočeský kraj, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: Od roku 2022

Dobrý den, jmenuji se Pavel Carev a jsem neslyšící. Ovládám český znakový jazyk, ukrajinský znakový jazyk a ruský znakový jazyk. Český znakový jazyk a český jazyk jsem se učil ve škole pro neslyšící v Holečkově ulici a dále jsem docházel na kurzy znakového jazyka do Znakovárny. Momentálně studuji obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě UK, tlumočnický modul.

Curry Farrah

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Farrah Curry
Jazyk tlumočení: ČZJ, AJ
Místo tlumočení (působení): Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj, Praha, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: Od roku 2001

Dobrý den, jmenuji se Farah Curry. Vystudovala jsem magisterský obor Sociální práce na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuji hlavně jako komunitní tlumočník. Vzdělávala jsem se především v Pevnosti – Českém centru znakového jazyka a v Institutu neslyšících pro specializované vzdělávání a průběžně se vzdělávám stále. Na mé tlumočnické dráze mě nejvíce ovlivnily čtyři osobnosti: Vesta Dee Sauter, Jiří Janeček, Petr Vysuček a Tim Curry. Těším se na viděnou!

Čepjuková Irina

Titul, jméno a příjmení: Čepjuková Irina
Jazyk tlumočení: ČZJ, UZJ
Místo tlumočení (působení): Praha a okolí, Středočeský kraj, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: Od roku 2022

Dobrý den, jmenuji se Čepjuková Irina a pracuji jako tlumočnice mezi českým znakovým jazykem a ukrajinským znakovým jazykem. Tlumočím například v práci, na pracovních pohovorech nebo u lékaře. Tlumočím převážně v Praze, ale po dohodě můžu kdekoliv.

Čipera Matěj

Titul, jméno a příjmení: Čipera Matěj
Jazyk tlumočení: ČZJ, MZS
Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě možno kdekoliv
Délka praxe: Od roku 2023

Dobrý den, jmenuji se Matěj Čipera a pracuji v CZTN jako neslyšící tlumočník. Pracuji vždy ve spolupráci se slyšícím tlumočníkem a tlumočím například na úřadech, u lékaře. Mí klienti jsou neslyšící lidé, kterým by bez mé přítomnosti slyšící tlumočník nerozuměl. Dále můžu tlumočit mezi českým znakovým jazykem a mezinárodním znakovým systémem a naopak.

Dvořáková Petra

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Petra Dvořáková
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Hradec Králové a blízké okolí
Délka praxe: Od roku 2010

Jsem tlumočnicí ČZJ. Pracuji v Hradci Králové a jeho blízkém okolí. Preferuji tlumočení ve vzdělávání a v komunitním tlumočení (lékař, úřad, pošta, práce atd.). Po absolvování VŠ v Olomouci 2008 (obor SPP – surdopedie a logopedie a obor Učitelství) jsem nastoupila do školy pro neslyšící v Hradci Králové jako učitelka. Postupně jsem absolvovala kurzy ZJ – Bezhran 1.- 6.modul a Pevnost 3.a 4.modul a samozřejmě kurzy pro tlumočníky (Česká komora tlumočníků ZJ nebo Institut neslyšících pro specializované vzdělávání). V roce 2010 jsem pracovala dál na škole pro neslyšící v HK jako učitelka i tlumočnice. Od roku 2012 spolupracuji s UHK jako koordinátorka tlumočnického servisu a jako tlumočník, od roku 2013 pracuji pro CZTN a od roku 2014 tlumočím také pro Tichý svět (dříve APPN).

Houdková Gabriela

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Gabriela Houdková
Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština, vizualizace mluvené češtiny
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: Od roku 1995

Jmenuji se Gabriela Houdková, nyní pracuji na Střední zdravotnické škole, obor asistent zubního technika v Praze Radlicích. Moje praxe začala na Základní škole pro sluchově postižené v Praze, Radlicích, kde jsem se poprvé setkala s neslyšícími lidmi.Tam začala i moje profese tlumočníka. Ze základní školy jsem přešla na Střední zdravotnickou školu, obor zubní technik do Berouna a po té jsem tlumočila v České unii neslyšících v Praze a na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Čeština v komunikaci neslyšících. Kromě těchto stálých zaměstnání jsem ještě tlumočila v různých situacích v rámci komunitního tlumočení – na úřadech, u lékaře, na policii, dále na přednáškách a konferencích věnovaným různým tématům, demonstracích, divadelních představeních atd. Preferuji komunitní  tlumočení v CZTN, oblast výchovy a vzdělávaní, oblast medicínskou, sociální, finanční, kulturní a vše ostatní v rámci obecných znalostí.

Hynková Dingová Naďa

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Naďa Hynková Dingová, PhD.
Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština, vizualizace mluvené češtiny
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: Od roku 1998

Dobrý den, jmenuji se Naďa Hynková Dingová. Tlumočnickou praxi provozuji již 17 let. Zaměřuji se na všechny typy tlumočení: komunitní (u lékaře, v zaměstnání, na úřadu apod.), tlumočení ve vzdělávání (konference, kurzy a semináře atd.), v kulturních oblastech (divadlo a koncerty) a protože jsem zapsána v seznamu soudních tlumočníků a znalců působím i v soudním tlumočení (policie, vězení, soudy). Všechny oblasti tlumočení jsou však pro mě zajímavé. K tlumočení jsem se dostala díky studiu v oboru Výchovná dramatika neslyšících na brněnské JAMU. Svou kompetenci v českém znakovém jazyce a jeho tlumočení jsem dále zdokonalovala v kurzech Pevnosti, České Komory tlumočníků znakového jazyka či v rámci doktorského studia filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tlumočnicky působím především v Praze a ve Středočeském kraji, po předchozí dohodě však mohu vyjet tlumočit kamkoliv.

Kašparová Jana

Titul, jméno a příjmení: Bc. Jana Kašparová, DiS.
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Střední Čechy, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: Od roku 1981

Dobrý den, jmenuji se Jana Kašparová. Pracuji dlouhá léta jako tlumočnice pro CZTN. Poprvé jsem se setkala s neslyšícími v roce 1981. Tlumočím převážně v Praze a ve Středočeském kraji, ale nevadí mi po předchozí domluvě dojet i dál. Těším se na naše tlumočení.

Kastnerová Eva

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Eva Kastnerová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: Od roku 2010

Jmenuji se Eva Kastnerová, vystudovala jsem bakalářský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze a navazující magisterské studium na UP v Olomouci obor Speciálně pedagogická andragogika. Magisterské studium jsem dokončila v roce 2015. Tlumočím zhruba 13 let. Působím převážně v Praze a Středočeském kraji,  ale nemám problém dojet na tlumočení do kteréhokoliv jiného města v ČR. Můžete si mne objednat na tlumočení u lékaře, na úřadě, v bance, u psychologa nebo např. na konferenci.

Koutová (Vrchotová) Jitka

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Jitka Koutová, DiS.
Jazyk tlumočení: ČZJ, ZČ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: Od roku 2000

Pracuji jako tlumočník ČZJ, ale mým druhým oborem je sociální práce, resp. sociální poradenství se zaměřením na potřeby osob se sluchovým postižením. Při tlumočení preferuji záležitosti týkající se sociální oblasti, dávek a příspěvků pro osoby se sluchovým postižením, práva, případně dalších souvisejících oborů. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu se zaměřením na sociální práci a pedagogiku. Na VŠ jsem studovala bakalářský obor Vzdělávání dospělých a magisterský obor Andragogika. Poradenství pro neslyšící se věnuji od roku 2000, aktivně tlumočím přibližně od roku 2001-2002.

Krajčík Fedor

Titul, jméno a příjmení: Fedor Krajčík
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: Od roku 2002

Dobrý den, jmenuji se Fedor Krajčík, bydlím v Praze a mám dvě zaměstnání – pracuji jako tlumočník na střední škole pro sluchově postižené, obor Asistent zubního technika a dále tlumočím pro CZTN pro všechny klienty, kteří si mne objednají. V tlumočnictví se zaměřuji převážně na tématiku zdravotnictví, protože v této oblasti se pohybuji přes dvacet let.

Machač Filip

Titul, jméno a příjmení: Bc. Filip Machač
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Mladá Boleslav, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2017

Jmenuji se Filip Machač a do znakového jazyka tlumočím od roku 2017. Jsem absolvent bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Své vzdělání si průběžně doplňuji. Můžete si mě objednat na tlumočení u lékaře, na úřadech a kdekoliv, kde budete potřebovat komunikovat se slyšícími. Bydlím na Mladoboleslavsku, ale objednat si mě můžete i jinam, po dohodě za Vámi přijedu kamkoliv. Těším se na setkání s Vámi.

Melichar Iveta

Titul, jméno a příjmení: Iveta Melichar
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Brno a okolí, s dojezdem do 20 km
Délka praxe: od roku 2019

Dobrý den, jmenuji se Iveta Melichar, tlumočím v Brně a blízkém okolí. Tlumočit jsem začala v roce 2019 a tuto profesi dělám až do teď. Tlumočím spíše individuálně, pro jednoho klienta. Můžete si mě objednat na tlumočení u lékaře, na úřadech nebo třeba v bance. Netlumočím akce pro velké publikum.

Nehasilová Eliška

Titul, jméno a příjmení: Bc. Nehasilová Eliška
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2018

Dobrý den, jmenuji se Eliška Nehasilová a v CZTN tlumočím od května 2019. Jsem absolventkou bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících, kde jsem si zvolila právě tlumočnickou specializaci. Český znakový jazyk jsem se mimo tento vysokoškolský obor učila i na různých kurzech a dále se v něm touto cestou zlepšuji. Můžete si mě objednat například na tlumočení k lékaři, na úřad nebo do banky. Bydlím v Praze, proto zde také nejčastěji tlumočím. Po dohodě ale samozřejmě ráda vyjedu i do jiných měst.

Oračková Věra

Titul, jméno a příjmení: Věra Oračková
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Brno a okolí s dojezdem do 30 km
Délka praxe: od roku 2008

Dobrý den, jmenuji se Věra Oráčková. Tlumočím od roku 2008. Můžete si mě objednat na tlumočení u lékaře, na úřadech nebo třeba v bance a na jiných místech, ale akce pro velké publikum netlumočím, neboť jsem nedoslýchavá.

Pavlíček František

Titul, jméno a příjmení: František Pavlíček
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Mladá Boleslav
Délka praxe: od roku 1996

Jsem dítě neslyšících rodičů (CODA), absolvoval jsem mnoho kurzů a školení. Jsem držitelem mimo jiné i Osvědčení o kvalifikaci tlumočníka znakového jazyka s celostátní platností udělené MŠMT ČR. Působím v Mladé Boleslavi a po vzájemné dohodě i v jiných městech Středočeského a Libereckého kraje.

Pavlů Kristýna

Titul, jméno a příjmení: Bc. Kristýna Pavlů
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2019

Dobrý den, jmenuji se Kristýna Pavlů. Absolvovala jsem bakalářský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK a dále jsem absolvovala kurzy v organizaci Pevnost. Tlumočím mezi znakovým jazykem a mluvenou češtinou od roku 2019. Můžete si mě objednat na tlumočení v Brně, ale i kamkoliv jinam. Tlumočím na úřadě, u lékaře, v bance, ale i kdekoliv jinde.

Pešková Hana

Titul, jméno a příjmení: Bc. Hana Pešková
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2019

Dobrý den, jmenuji se Hana Pešková. Český znakový jazyk jsem se začala učit na oboru Čeština v komunikaci neslyšících, kde jsem se později zaměřovala právě na tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Dodnes také docházím na kurzy do Pevnosti. Do CZTN jsem nastoupila v říjnu 2019 jako nováček. Objednat si mě můžete pro tlumočení na úřadě, u lékaře, ve škole, apod.
Těším se na setkání s Vámi. 

Petráňová Romana

Titul, jméno a příjmení: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, po domluvě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2005

Vystudovala jsem PedF UK, obor speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii a logopedii a učitelství výtvarné výchovy. Poté jsem pracovala jako učitelka neslyšících dětí v ZŠ v Praze- Radlicích, v BMŠ Pipan a jako vysokoškolský pedagog na FF UK. Tlumočím v oblasti výchovy a vzdělávání (přednášky, semináře, třídní schůzky apod.), dále v církvi (křesťanské obřady – svatba, křest, pohřeb, mše; duchovní přednášky apod.), u lékaře, přednášky a semináře.

Prellová (Tučková) Dana

Titul, jméno a příjmení: Bc. Dana Prellová (roz. Tučková)
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Hlavní město Praha, Středočeský kraj, po domluvě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2012

Jmenuji se Dana Prellová. Český znakový jazyk jsem se naučila v kurzech Pevnosti (od roku 2007) a jsem absolventkou oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze (2013). Tlumočím komunitně (u lékaře, na úřadech nebo v zaměstnání) od roku 2012. Jsem po tříleté rodičovské dovolené zpět členem týmu tlumočníků v CZTN a těším se opět na vás a vaše objednávky. Tlumočím nejčastěji v Praze, ale po domluvě vyjíždím i mimo Prahu.

Škrip Daniel

Titul, jméno a příjmení: Bc. Daniel Škrip
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Hlavní město Praha, Středočeský kraj, po domluvě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2022

Jmenuji se Daniel Škrip. Tlumočím pro CZTN od roku 2022. Studia jsem dokončil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor Čeština v komunikaci neslyšících, kde jsem se také naučil znakový jazyk. Dále jsem se vzdělával v různých kurzech, například od Pevnosti a v jiných organizacích, kde jsem absolvoval různě kurzy a workshopy. Převážně se zaměřuji na komunitní tlumočení, například v bance, na úřadech či u lékaře, ale rád také tlumočím přednášky, festivaly a workshopy. Tlumočím hlavně v Praze a ve Středočeském kraji, po dohodě ale můžu kdekoliv.

Špinlerová Denisa

Titul, jméno a příjmení: Bc. et Bc. Denisa Špinlerová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení):  Pardubický, Královehradecký kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2020

Dobrý den, jmenuji se Denisa Špinlerová a v CZTN pracuji od roku 2021. Vystudovala jsem obor Čeština v komunikaci neslyšících na UK a také jsem navštěvovala kurzy ČZJ v Pevnosti. Tlumočím hlavně v Pardubickém kraji, ale po dohodě mohu přijet kamkoliv, ať už se jedná o schůzku na úřadě, v práci nebo například u lékaře. Těším se na setkání!

Valešová Tereza

Titul, jméno a příjmení: Tereza Valešová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení):  Středočeský kraj, Praha, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2020

Jmenuji se Tereza Valešová a nyní (2021) dokončuji bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Český znakový jazyk jsem se naučila díky studiu ČNES a kurzům v organizaci  Pevnost – české centrum znakového jazyka, z.ú. S tlumočením jsem začala v rámci výuky na FF UK v roce 2020 pod vedením Mgr. Nadi Hynkové Dingové, Ph.D. a do CZTN jsem nastoupila v říjnu roku 2021. Zaměřuji se na komunitní tlumočení a tlumočení ve vzdělávání (tlumočím také na FF UK).

Vasilovčík Šustová Terezie

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Terezie Vasilovčík Šustová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha a blízké okolí
Délka praxe: od roku 1995

Oblasti, ve kterých tlumočím: individuální tlumočení, komunitní tlumočení (lékař, zaměstnání, právní poradenství, úřad a spod.), tlumočení přednášek, školení, workshopů a seminářů (zejména z oblastí psychologie, speciální pedagogika, vývoj, výchova a vzdělávání dětí), tlumočení ve škole (výuka, exkurze, výlety), online tlumočení.

Vránek Roman

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Roman Vránek
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Litoměřice, Česká Lípa, Ústecký a občas i Liberecký kraj. Po dohodě kdekoliv.
Délka praxe: od roku 1992

Narodil jsem se neslyšícím rodičům a znakový jazyk používám od dětství, kdy jsem společně s rodiči navštěvoval komunitu neslyšících. Jako tlumočník pracuji od roku 1992, kdy jsem nastoupil do České unie neslyšících. V roce 2011 jsem absolvoval vysokoškolský magisterský obor speciální pedagogika. Tlumočím převážně u lékaře, na úřadech, při hledání zaměstnání, v bance, na policii a u soudu.