You are here: Home » Sociální služby

Sociální služby

Druhy sociálních služeb

 • Sociální služby poskytované SNN v ČR, z.s., jeho pobočnými spolky nebo obecně prospěšnými společnostmi, které SNN v ČR, z.s. spoluzakládal:
  • Odborné sociální poradenství
  • Tlumočnické služby
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • Sociální rehabilitace
 • Ostatní sociální služby
  • Osobní asistence
  • Pečovatelská služba
  • Tísňová péče
  • Průvodcovské a předčitatelské služby
  • Podpora samostatného bydlení
  • Odlehčovací služby
  • Centra denních služeb
  • Denní stacionáře
  • Týdenní stacionáře
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Domov pro seniory
  • Domovy se zvláštním režimem
  • Chráněné bydlení
  • Raná péče
  • Telefonická krizová pomoc
  • Azylové domy
  • Domy na půl cesty
  • Kontaktní centra
  • Krizová pomoc
  • Intervenční centra
  • Nízkoprahová denní centra
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Noclehárny
  • Služby následné péče
  • Sociálně aktivizační služby
  • Sociálně terapeutické dílny
  • Terapeutické komunity
  • Terenní programy