You are here: Home » OBJEDNÁVÁNÍ TLUMOČENÍ » Seznam tlumočníků » KOUTOVÁ (VRCHOTOVÁ) JITKA

KOUTOVÁ (VRCHOTOVÁ) JITKA

Titul, jméno a přijmení: Mgr. Jitka Koutová, DiS.
Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj
Délka praxe: od roku 2000

Představení se: Pracuji jako tlumočník ČZJ, ale mým druhým oborem je sociální práce, resp. sociální poradenství se zaměřením na potřeby osob se sluchovým postižením. Při tlumočení preferuji záležitosti týkající se sociální oblasti, dávek a příspěvků pro osoby se sluchovým postižením, práva, případně dalších souvisejících oborů. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu se zaměřením na sociální práci a pedagogiku. Na VŠ jsem studovala bakalářský obor „Vzdělávání dospělých“ a magisterský obor „andragogika“. Poradenství pro neslyšící se věnuji od roku 2000, aktivně tlumočím přibližně od roku 2001-2.