You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » VRÁNEK ROMAN

VRÁNEK ROMAN

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Roman Vránek
Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština
Místo tlumočení (působení): Liberecký kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: od roku 1992

Představení se: Narodil jsem se neslyšícím rodičům a znakový jazyk používám od dětství, kdy jsem společně s rodiči navštěvoval komunitu neslyšících. Jako tlumočník pracuji od roku 1992, kdy jsem nastoupil do České unie neslyšících. V roce 2011 jsem absolvoval vysokoškolský magisterský obor speciální pedagogika. V současné době pracuji na základní škole logopedické v Liberci a ve volném čase tlumočím. Tlumočím převážně u lékaře, na úřadech, při hledání zaměstnání, v bance, na policii a u soudu.