You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » TUŽOVÁ LUCIE

TUŽOVÁ LUCIE

Titul, jméno a příjmení: Lucie Tužová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Hradec Králové a okolí, po dohodě kdekoli
Délka praxe: od roku 2014

Představení se: Studuji obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze. S tlumočením jsem začala roku 2014 v rámci tlumočnické praxe na ČNES. Od roku 2015 pracuji pro organizaci Tichý svět jako online tlumočnice. Od roku 2016 také působím jako tlumočnice na škole pro neslyšící v Hradci Králové. Věnuji se komunitnímu tlumočení (lékař, úřad, banka, zaměstnání….) a tlumočení ve vzdělávání (ve škole, vzdělávací kurzy, přednášky, semináře apod.). Těším se s Vámi na viděnou!