You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » SIKOVÁ KRISTÝNA

SIKOVÁ KRISTÝNA

Titul, jméno a příjmení: Bc. Kristýna Siková
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, dále dle domluvy
Délka praxe: od roku 2013

Představení se: V roce 2013 jsem absolvovala dva kurzy praktických tlumočnických cvičení v České komoře tlumočníků znakového jazyka. Navštěvovala jsem kurzy českého znakového jazyka v organizaci Pevnost. A v roce 2014 jsem úspěšně získala bakalářský titul na oboru Čeština v komunikaci neslyšících (tlumočnická specializace). Dále se vzdělávám a chodím na semináře do České komory tlumočníků znakového jazyka a do Institutu Neslyšících pro specializované vzdělání.