You are here: Home » OBJEDNÁVÁNÍ TLUMOČENÍ » Seznam tlumočníků » PETRÁŇOVÁ ROMANA

PETRÁŇOVÁ ROMANA

Titul, jméno a příjmení: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení: Praha, po domluvě kdekoli
Délka praxe: občasně tlumočím již 17 let, v CZTN 1 rok

Představení se:
Vystudovala jsem PedF UK, obor speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii a logopedii a učitelství výtvarné výchovy. Poté jsem pracovala jako učitelka neslyšících dětí v ZŠ v Praze- Radlicích, v BMŠ Pipan a jako vysokoškolský pedagog na FF UK. Tlumočím v oblasti výchovy a vzdělávání (přednášky, semináře, třídní schůzky apod.), dále v církvi (křesťanské obřady – svatba, křest, pohřeb, mše; duchovní přednášky apod.), u lékaře, přednášky a semináře.