You are here: Home » OBJEDNÁVÁNÍ TLUMOČENÍ » Seznam tlumočníků » PEŇÁZOVÁ DANA

PEŇÁZOVÁ DANA

Titul, jméno a příjmení: Bc. Dana Peňázová
Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština, vizualizace mluvené češtiny
Místo tlumočení: Brno a okolí, s dojezdem max. do 20 km
Délka praxe: oficiálně od r. 1982, jinak od dětství (CODA)

Představení se: Každý rok se účastním několika druhů školení – např. zaměřené na znakový jazyk, odbornou terminologii a další. Např. 2003 MZS (Steve G. Walker, Gallaudet Univesity, USA), Brno; 2009 roční kurz FF UK Praha; 2011+2012 ASL (stáž Rochester, USA); a další krátkodobé i dlouhodobé kurzy a semináře v ČKTZJ, Institut neslyšících pro specializované vzdělávání, Pevnost. Od r. 1992 průkaz soudního tlumočníka (soudy, policie). Celoživotní vzdělávání tlumočníka je podle mého názoru velmi důležité. V současné době působím hlavně na Masarykově univerzitě ve výuce pro studenty se sluchovým postižením. Ale po domluvě mohu tlumočit i u lékaře, na úřadě, v zaměstnání, svatbě i u porodu, ve vzdělávání, konference, semináře apod.