You are here: Home » OBJEDNÁVÁNÍ TLUMOČENÍ » Seznam tlumočníků » PAVLÍČEK FRANTIŠEK

PAVLÍČEK FRANTIŠEK

Titul, jméno a příjmení: František Pavlíček

Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Mladá Boleslav
Délka praxe: od roku 1996

Představení se: Jsem dítě neslyšících rodičů (CODA), absolvoval jsem mnoho kurzů a školení. Jsem držitelem mimo jiné i Osvědčení o kvalifikaci tlumočníka znakového jazyka s celostátní platností udělené MŠMT ČR. Působím v Mladé Boleslavi a po vzájemné dohodě i v jiných městech Středočeského a Libereckého kraje.