You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » PÁNEK PETR

PÁNEK PETR

Titul, jméno a příjmení: Bc. Petr Pánek
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, po domluvě kdekoli
Délka praxe: od roku 1997

Představení se: Moji rodiče i většina mých příbuzných jsou neslyšící, jsem CODA. Tlumočím především ve školství, ale i v klubech nebo přes webkameru. Nevyhýbám se žádnému typu tlumočení. Pracovně se zajímám o jazyk, kulturu a historii neslyšících.