You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » MOUDRÁ ANNA

MOUDRÁ ANNA

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Anna Moudrá
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Plzeňský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: od roku 2013

Představení se: Pro tlumočnickou profesi jsem se rozhodla po absolvování oboru Čeština v komunikaci neslyšících (FF UK v Praze). Tlumočení mohu nabídnout v těchto oblastech: lékař, úřad, kurz, školení, přednáška, zaměstnání, výuka. Od roku 2013 sbírám tlumočnické zkušenosti zejména v oblasti komunitního tlumočení a také ve vzdělávání (SŠ v Hradci Králové, FF UK v Praze).