You are here: Home » OBJEDNÁVÁNÍ TLUMOČENÍ » Seznam tlumočníků » BROŽOVÁ MILENA

BROŽOVÁ MILENA


Titul, jméno a příjmení: Mgr. Milena Brožová
Jazyk tlumočení: ČZJ, ČJ, ZČ
Místo tlumočení (působení): Plzeňský kraj, po dohodě možno kdekoliv
Délka praxe: od roku 2001/2002 

Představení se: Dobrý den, jmenuji se Milena Brožová. Český znakový jazyk jsem se naučila na oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Tlumočím zejména v Plzeňském kraji, ale můžeme se případně domluvit i na jiném místě. Objednat si mě můžete pro individuální tlumočení na úřadě, u lékaře, apod. U soudu ani na velkých diskuzích netlumočím. Jsem nedoslýchavá.  Budu se těšit na setkání.