You are here: Home » OBJEDNÁVÁNÍ TLUMOČENÍ » Seznam tlumočníků » MELICHAR IVETA

MELICHAR IVETA

Titul, jméno a příjmení: Iveta Melichar
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení: Brno a okolí, s dojezdem max. do 20 km
Délka praxe: od roku 2019
Představení se:  Dobrý den, jmenuji se Iveta Melichar, tlumočím v Brně a blízkém okolí.
Český znakový jazyk jsem se začala učit již na střední škole, kde jsem se seznámila se světem
neslyšících. Od té doby jsem jeho aktivní uživatelkou. Každý rok od nástupu do CZTN se
vzdělávám v oblasti tlumočení – např. Trojrozměr – Brněnské centrum znakového jazyka,
z.s., Pevnost – České centrum znakového jazyka, z.ú., projekty SNN ČR, z.s. a další. Můžete si
mě objednat na tlumočení u lékaře, na úřadech nebo třeba v bance.