You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » MAREŠ JINDŘICH

MAREŠ JINDŘICH

Titul, jméno a příjmení: Jindřich Mareš
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Hradec Králové
Délka praxe: od r. 2005

Představení se: Na práci tlumočníka se připravuji již od střední školy, kdy jsem začal navštěvovat kurzy českého znakového jazyka v České unii neslyšících a v Pevnosti – Českém centru znakového jazyka. Dále jsem absolvoval řadu vzdělávacích akcí zaměřených na témata související se znakovým jazykem. V roce 2009 jsem absolvoval Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka a v roce 2011 bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Jsem členem České komory tlumočníků znakového jazyka a Jednoty tlumočníků a překladatelů. V těchto, ale i dalších organizacích, se dále průběžně vzdělávám.
Zaměřuji se především na tlumočení ve vzdělávání. Zkušenost mám s tlumočením na střední i vysoké škole. Mimo školství tlumočím ve všech oblastech v rámci komunitního tlumočení. Blízké je mi tlumočení témat souvisejících s financemi, IT technologiemi a církví. Tlumočím mezi češtinou a českým znakovým jazykem a v případě potřeby klienta mezi češtinou a znakovanou češtinou.