You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » LIŠKOVÁ KATEŘINA

LIŠKOVÁ KATEŘINA

Titul, jméno a příjmení: Bc. Kateřina Lišková
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha
Délka praxe: od roku 2012

Představení se: Tlumočit jsem začala v rámci studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (ČNES) na Filozofické fakultě UK v Praze. V CZTN jsem nejprve pracovala jako dobrovolnice, od roku 2014 jako tlumočnice. V akademickém roce 2015/2016 se chystám ukončit magisterské studium ČNES. Navštěvovala jsem kurzy ČZJ pro tlumočníky v Pevnosti a tlumočnické semináře v Komoře. Mám zkušenost se školním tlumočením (SŠ) a v komunitní oblasti preferuji tlumočení u lékaře, na úřadě, menší workshopy a přednášky. Netlumočím u soudu, na policii a na velkých konferencích.