You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » LAUERMANNOVÁ ALENA

LAUERMANNOVÁ ALENA

Titul, jméno a příjmení: Alena Lauermannová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha a Středočeský kraj
Délka praxe: od roku 2003

Představení se: Jmenuji se Alena Lauermannová. Jako tlumočnice pracuji přes 10 let. Práce tlumočnice mě baví. Navštěvovala jsem kurzy Unie a potom Pevnosti a kurzy pořádané Komorou českého znakového jazyka. Tam jsem se učila český znakový jazyk, o kultuře neslyšících a trochu teorie o znakovém jazyce. Dnes pracuji jako online tlumočnice a v komunitním tlumočení. Tlumočení mě baví.