You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » KUBIŠTOVÁ JITKA

KUBIŠTOVÁ JITKA

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Jitka Kubištová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2008

Představení se: Na kurzy českého znakového jazyka do Pevnosti jsem začala docházet v roce 2002. Studium znakového jazyka mě bavilo, a proto jsem se rozhodla nastoupit na vysokoškolský obor Čeština v komunikaci neslyšících. Na magisterském studiu jsem absolvovala v roce 2013. Zároveň jsem v roce 2012 dokončila Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky českého znakového jazyka pod Komorou. V současné době tlumočím v České unii neslyšících (např. u lékaře, na úřadě apod.), samozřejmě také v CZTN, ve Zprávách pro neslyšící a na FF UK na oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Také mě baví tlumočení vzdělávacích kurzů, tlumočení na konferencích, svatbách a jiných akcích. Těším se na setkání s vámi!