You are here: Home » OBJEDNÁVÁNÍ TLUMOČENÍ » Seznam tlumočníků » KASTNEROVÁ EVA

KASTNEROVÁ EVA

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Eva Kastnerová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli
Délka praxe: od roku 2010

Představení se: Jmenuji se Eva Kastnerová, vystudovala jsem bakalářský obor Čeština v
komunikace neslyšících na FF UK v Praze a navazující magisterské studium na UP v
Olomouci obor Speciálně pedagogická andragogika. Magisterské studium jsem
dokončila v roce 2015. Tlumočím zhruba 13 let. Působím převážně v Praze a
Středočeském kraji,  ale nemám problém dojet na tlumočení do kteréhokoliv jiného
města v ČR. Můžete si mne objednat na tlumočení u lékaře, na úřadě, v bance, u
psychologa nebo např. na konferenci.