You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » FODOROVÁ (PEJŠMANOVÁ) BARBORA

FODOROVÁ (PEJŠMANOVÁ) BARBORA

 

Titul, jméno a příjmení: Bc. Bára Fodorová
Jazyk tlumočení: ČZJ, AJ
Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli
Délka praxe: od roku 2009

Představení se: V posledním ročníku gymnázia jsem se shodou náhod sblížila s neslyšícími přáteli a velice záhy jsem začala tíhnout ke znakovému jazyku. Volba vysoké školy byla tudíž jasná. Byla jsem přijata do prvního ročníku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na obor Čeština v komunikaci neslyšících. V průběhu studia jsem se začala profilovat směrem k tlumočení. Postupně jsem získávala větší praxi a v prosinci 2009 jsem nastoupila do své první práce. Zároveň jsem se vzdělávala v tlumočnické oblasti, kde se dalo. Přihlásila jsem se do Certifikačního vzdělávacího programu Komory, absolvovala jsem projekt Comin, na kterém se podílela Komora společně s Masarykovou univerzitou v Brně. Dále jsem absolvovala Primární modulový program pro tlumočníky znakového jazyka (INPSV), kde jsem měla možnost učit se od skvělého amerického tlumočníka Tima Curryho. V roce 2011 a 2012 se mi naskytla jedinečná příležitost zúčastnit se 3 týdenní stáže v USA na univerzitě RIT v Rochesteru, kde jsem se učila ASL. V současné době tlumočím téměř ve všech oblastech, Až na dvě výjimky, netlumočím pohřby, jelikož jsem si vědoma vlastních limitů a vím, že bych takto emočně siilnou situaci obtížně zvládala. Zároveň nepůsobím ani jako soudní tlumočník, a to z důvodu relativně krátké tlumočnické praxe.
Tlumočení pro neslyšící je pro mě nádherným posláním, které mi dává smysl pokaždé, když vidím, jak se dva lidé odlišných jazyků a kultur mohou skrze mě propojit, jako by tam ani žádná bariéra nikdy nebyla.