You are here: Home » OBJEDNÁVÁNÍ TLUMOČENÍ » Seznam tlumočníků » FODOROVÁ (PEJŠMANOVÁ) BARBORA

FODOROVÁ (PEJŠMANOVÁ) BARBORA

Titul, jméno a příjmení: Bc. Bára Fodorová
Jazyk tlumočení: ČZJ, AJ
Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli
Délka praxe: od roku 2009

Představení se: Poprvé jsme začala pracovat jako tlumočnice znakového jazyka v prosinci 2009. Bakalářské studium jsem absolvovala na FF UK v oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Nyní si ještě dodělávám magisterský titul v oboru Sociální práce. V minulosti jsem také absolvovala vynikající tlumočnický kurz s názvem Primární modulový program pro tlumočníky ZJ, v kdysi sesterské organizaci Pevnosti – v Institutu neslyšících pro specializované vzdělávání, a to pod vedením výborného amerického tlumočníka Tima Curryho. Nejvíce se zaměřuji na tlumočení komunitní a tlumočení ve vzdělávání. Působím v Praze, ale po předchozí dohodě mohu dojet kamkoliv. Těším se na setkání.