You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » CURRY FARAH

CURRY FARAH

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Farah Curry
Jazyk tlumočení: ČZJ, AJ – ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: od roku 2002
Představení se: Pracuji hlavně jako komunitní tlumočník. V případě potřeby se věnuji i tlumočení konferenčnímu a uměleckému. Mám zkušenosti s tlumočením v oblasti náboženství, psychologie a psychoterapie a také v oblasti gynekologie a porodnictví. Vzdělávala jsem se zejména v Pevnosti – Českém centru znakového jazyka a v Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání a průběžně se vzdělávám stále. Na mé tlumočnické dráze mě nejvíce ovlivnili: Vesta Dee Sauter, Jiří Janeček, Petr Vysuček a Tim Curry.