You are here: Home » Objednávání tlumočení » Seznam tlumočníků » ANDREJSKOVÁ HELENA

ANDREJSKOVÁ HELENA

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Helena Andrejsková
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli
Délka praxe: od roku 2005
Představení se: Jmenuji se Helena Andrejsková, tlumočím od roku 2005. Vystudovala jsem bakalářský a magisterský obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě UK. Také jsem absolvovala Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka se specializací tlumočník českého znakového jazyka a Doplňkové studium práva pro tlumočníky a překladatele (Juridikum) na Právnické fakultě UK.  Pracuji jako tlumočnice na Střední zdravotnické škole pro sluchově postižené, obor Asistent zubního technika, v Praze-Radlicích. Tlumočím především ve vzdělávání – ve škole (střední a vysoká škola), na různých seminářích, přednáškách a kurzech. U lékaře, na úřadě, atd. tlumočím méně, ale když si mě předem objednáte, ráda vám budu tlumočit.