You are here: Home » O CZTN » Náš tým

Náš tým

Náš tým

Tým CZTN se skládá z vedoucího služby, sociálního pracovníka, operátorů, tlumočníků, přepisovatelů a administrativního pracovníka.

Vedoucí služby a sociální pracovník

Na správný chod služby dohlíží vedoucí služby, která zajišťuje celkové vedení služby.

Bc. Linda Hudson
, 776 550 336

Sociální pracovník poskytuje mimo jiné základní sociální poradenství a vyhodnocuje poskytování služby. V případě potřeby se na něj mohou klienti obrátit a on je odkáže na další služby a může nabídnout pomoc s vyřízením záležitosti. Sociální pracovník má na starosti také spolupráci s operátory při vyhodnocování sporných situací, kdy není jasné, zda daná objednávka spadá nebo nespadá do sociální služby a je tak možné ji proplatit. Jedná se například o tlumočení na úřadech, svatbách, v autoškolách a na přednáškách. Dále dohlíží na správné fungování služby CZTN. Sociální pracovník vyřizuje také přijaté stížnosti od klientů na službu a může sám od klientů zjišťovat spokojenost s poskytnutou službou.

Operátoři

Operátoři přijímají všechny Vaše objednávky, komunikují s tlumočníky, předávají jim potřebné informace, upřesňují místa setkání, řeší situace, kdy se Vy nebo tlumočník nemůžete dostat na místo tlumočení. Vždy musí aktuálně vědět, co a kde je potřeba. Společně se sociálním pracovníkem vyhodnocují, které tlumočení bude kdy zajištěno v rámci našich služeb. Všichni naši operátoři se dokážou přizpůsobit Vašim komunikačním potřebám.

 • Bc. Helena Čížková
 • Bc. Eliška Nehasilová
 • Mgr. Denisa Vacková, Dis.
 • Mgr. Karel Zajíček, Dis.

Všichni operátoři dodržují standardy služby, zahrnující mimo jiné také mlčenlivost.

Kdo je tlumočník českého znakového jazyka?

Kdo je tlumočník? Tlumočník převádí jednoznačně smysl sdělení mezi dvěma jazyky. Nemění význam ani obsah sdělení a dodržuje mlčenlivost. Tlumočník za Vás nic nevyřídí, ani nevyplní formulář, ale bude Vám tlumočit u lékaře, na úřadě, při pracovním pohovoru a na dalších místech, abyste si mohli vše vyřídit sami a dobře rozuměli. Může Vám přeložit jednotlivá políčka ve formuláři nebo žádosti tak, abyste jim porozuměli a sami na ně správně odpověděli. Nemůže však odpovídat za Vás.

V případě, že potřebujete tlumočení objednat, nepište tlumočníkovi přímo na jeho soukromý mobilní telefon. Zasahujete tak do jeho soukromí a i tlumočník si potřebuje odpočinout od své práce, jen tak může v práci podat dobrý výkon. Napište operátorům a oni Vám tlumočníka zprostředkují. Nově máme i tlumočníky – zaměstnance. V praxi to znamená, že si pro CZTN rezervují určitý čas a je větší pravděpodobnost, že Vám budou moci tlumočit. Konkrétní dny, které mají naše tlumočnice a tlumočníci rezervované jsou aktualizovány na našich Facebookových stránkách. Jsou to dny, které si pro CZTN rezervují a pokud netlumočí pro jiného klienta, mohou tlumočit právě pro Vás.

Pracují pro nás tyto tlumočnice a tlumočníci:

  • BROŽOVÁ MILENA

   Jazyk tlumočení: ČZJ, ČJ, ZČ
   Místo tlumočení (působení): Plzeňský kraj, po dohodě možno kdekoliv

  • PEŠKOVÁ HANA

   Jazyk tlumočení: ČZJ, ČJ
   Místo tlumočení (působení): Jihočeský kraj, Praha, po dohodě možno kdekoliv

  • MELICHAR IVETA

   Titul, jméno a příjmení: Iveta Melichar
   Jazyk tlumočení: ČZJ

  • ORAČKOVÁ VĚRA

   Titul, jméno. příjmení: Věra Oračková
   Jazyk tlumočení: ČZJ

  • JAKUBOVÁ KATEŘINA

   Jazyk tlumočení: ČZJ Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli

  • KRÚPOVÁ MONIKA

   Titul, jméno a příjmení: Mgr. Monika Krúpová
   Místo tlumočení (působení): Královéhradecký a Pardubický kraj

  • LOPOUR VOJTĚCH

   Jazyk tlumočení: ČZJ, ČJ
   Místo tlumočení (působení):
   Praha, Hradec Králové, po dohodě kdekoliv

  • ŠPINLEROVÁ DENISA

   Jazyk tlumočení: ČZJ, ČJ
   Místo tlumočení (působení): Pardubický, Královehradecký, po dohodě možno kdekoliv

  • BÍZKOVÁ TEREZA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Karlovarský kraj, Ústecký kraj

  • MACHAČ FILIP

   Titul, jméno a příjmení: Bc. Filip Machač
   Místo tlumočení (působení): Středočeský kraj, Mladá Boleslav, po dohodě kdekoliv

  • NEHASILOVÁ ELIŠKA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoliv

  • ANDĚLOVÁ ANDREA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Střední Čechy, po dohodě kdekoliv

  • BOHÁČKOVÁ MONIKA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, výjimečně mimo Prahu (dle domluvy)

  • CURRY FARAH

   Jazyk tlumočení: ČZJ, AJ – ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli

  • DUDKOVÁ MICHAELA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha a blízké okolí

  • DVOŘÁKOVÁ PETRA

   Jazyk tlumočení: ČZJ Místo tlumočení (působení): Hradec Králové a blízké okolí

  • VALEŠOVÁ TEREZA

   Jazyk tlumočení: ČZJ Místo tlumočení (působení): Rakovník, Středočeský kraj, Praha, po dohodě kdekoli

  • HOUDKOVÁ GABRIELA

   Jazyk tlumočení:  ČZJ, znakovaná čeština, vizualizace mluvené češtiny
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli

  • HYNKOVÁ DINGOVÁ NAĎA

   Jazyk tlumočení: ČZJ, transliterace znakované češtiny
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli

  • KASTNEROVÁ EVA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli

  • KAŠPAROVÁ JANA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Střední Čechy, po dohodě kdekoliv

  • PEŇÁZOVÁ DANA

   Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština, vizualizace mluvené češtiny
   Místo tlumočení: Brno a okolí, s dojezdem max. do 20 km

  • PRELLOVÁ DANA (TUČKOVÁ)

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Hlavní město Praha, Středočeský kraj, po domluvě kdekoli

  • VRÁNEK ROMAN

   Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština
   Místo tlumočení (působení): Litoměřice, Česká Lípa, Ústecký a občas i Liberecký kraj.  Po dohodě kdekoliv.

  • KOUTOVÁ (VRCHOTOVÁ) JITKA

   Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj

  Všichni tlumočníci dodržují Etický kodex tlumočníka českého znakového jazyka, jehož součástí je mimo jiné také mlčenlivost.

  Administrativní pracovník a přepisovatel

  Administrativní pracovník má na starosti kancelářskou agendu CZTN.

  • Radka Klinderová
   klinderová@snncr.cz

  Služby přepisovatele mluvené řeči jsou vhodné pro ohluchlé a nedoslýchavé klienty.