You are here: Home » O CZTN » Náš tým

Náš tým

Náš tým

Tým CZTN se skládá z vedoucího služby, sociálního pracovníka, operátorů, tlumočníků, přepisovatelů a administrativního pracovníka.

Vedoucí služby a sociální pracovník

Na správný chod služby dohlíží vedoucí služby, která zajišťuje celkové vedení služby.

Mgr. Linda Hudson
, 776 550 336

Sociální pracovník poskytuje mimo jiné základní sociální poradenství a vyhodnocuje poskytování služby. V případě potřeby se na něj mohou klienti obrátit a on je odkáže na další služby a může nabídnout pomoc s vyřízením záležitosti. Sociální pracovník má na starosti také spolupráci s operátory při vyhodnocování sporných situací, kdy není jasné, zda daná objednávka spadá nebo nespadá do sociální služby a je tak možné ji proplatit. Jedná se například o tlumočení na úřadech, svatbách, v autoškolách a na přednáškách. Dále dohlíží na správné fungování služby CZTN. Sociální pracovník vyřizuje také přijaté stížnosti od klientů na službu a může sám od klientů zjišťovat spokojenost s poskytnutou službou.

Operátoři

Operátoři přijímají všechny Vaše objednávky, komunikují s tlumočníky, předávají jim potřebné informace, upřesňují místa setkání, řeší situace, kdy se Vy nebo tlumočník nemůžete dostat na místo tlumočení. Vždy musí aktuálně vědět, co a kde je potřeba. Společně se sociálním pracovníkem vyhodnocují, které tlumočení bude kdy zajištěno v rámci našich služeb. Všichni naši operátoři se dokážou přizpůsobit Vašim komunikačním potřebám.

 • Bc. Helena Čížková
 • Bc. Filip Machač
 • Mgr. Denisa Vacková, Dis.
 • Mgr. Karel Zajíček, Dis.

Všichni operátoři dodržují standardy služby, zahrnující mimo jiné také mlčenlivost.

Kdo je tlumočník českého znakového jazyka?

Kdo je tlumočník? Tlumočník převádí jednoznačně smysl sdělení mezi dvěma jazyky. Nemění význam ani obsah sdělení a dodržuje mlčenlivost. Tlumočník za Vás nic nevyřídí, ani nevyplní formulář, ale bude Vám tlumočit u lékaře, na úřadě, při pracovním pohovoru a na dalších místech, abyste si mohli vše vyřídit sami a dobře rozuměli. Může Vám přeložit jednotlivá políčka ve formuláři nebo žádosti tak, abyste jim porozuměli a sami na ně správně odpověděli. Nemůže však odpovídat za Vás.

V případě, že potřebujete tlumočení objednat, nepište tlumočníkovi přímo na jeho soukromý mobilní telefon. Zasahujete tak do jeho soukromí a i tlumočník si potřebuje odpočinout od své práce, jen tak může v práci podat dobrý výkon. Napište operátorům a oni Vám tlumočníka zprostředkují. Nově máme i tlumočníky – zaměstnance. V praxi to znamená, že si pro CZTN rezervují určitý čas a je větší pravděpodobnost, že Vám budou moci tlumočit. Konkrétní dny, které mají naše tlumočnice a tlumočníci rezervované jsou aktualizovány na našich Facebookových stránkách. Jsou to dny, které si pro CZTN rezervují a pokud netlumočí pro jiného klienta, mohou tlumočit právě pro Vás.

Pracují pro nás tyto tlumočnice a tlumočníci:

  • BROŽOVÁ MILENA

   Jazyk tlumočení: ČZJ, ČJ, ZČ
   Místo tlumočení (působení): Plzeňský kraj, po dohodě možno kdekoliv

  • PEŠKOVÁ HANA

   Jazyk tlumočení: ČZJ, ČJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě možno kdekoliv

  • MELICHAR IVETA

   Titul, jméno a příjmení: Iveta Melichar
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení: Brno a okolí, s dojezdem max. do 20 km
   Délka praxe: od roku 2019

  • ORAČKOVÁ VĚRA

   Titul, jméno. příjmení: Věra Oračková
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení: Brno a okolí s dojezdem max 30 km.
   Délka praxe: od roku 2008

  • PAVLŮ KRISTÝNA

   Titul, jméno a příjmení: Bc. Kristýna Pavlů
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, po dohodě kdekoliv

  • ŠKRIP DANIEL

   Titul, jméno a příjmení: Bc. Daniel Škrip
   Jazyk tlumočení: ČJ, AJ, ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj
   Délka praxe: od roku 2022

  • BENEŠOVÁ JULIA

   Titul, jméno a příjmení: Julia Benešová
   Jazyk tlumočení: ČZJ, UZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, po dohodě kdekoli
   Délka praxe: od roku 2022

  • ČEPJUKOVÁ IRINA

   Titul, jméno a příjmení: Čepjuková Irina
   Jazyk tlumočení: ČZJ, UZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
   Délka praxe: od roku 2022

  • CAREV PAVEL

   Titul, jméno a příjmení: Pavel Carev
   Jazyk tlumočení: ČZJ, UZJ, RZJ
   Místo tlumočení: Praha a okolí, po dohodě kdekoliv
   Délka praxe: od roku 2022

  • ČIPERA MATĚJ

   Titul, jméno a příjmení: Matěj Čipera
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoliv

  • BRODECKÝ ONDŘEJ

   Titul, jméno a příjmení: Ondřej Brodecký, DiS.
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Brno
   Délka praxe: od roku 2023

  • ŠPINLEROVÁ DENISA

   Titul, jméno a příjmení: Bc. et Bc. Denisa Špinlerová
   Jazyk tlumočení: ČZJ, ČJ
   Místo tlumočení (působení): Pardubický kraj, Královehradecký kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, po dohodě kdekoliv
   Délka praxe: od roku 2020

  • MACHAČ FILIP

   Titul, jméno a příjmení: Bc. Filip Machač
   Místo tlumočení (působení): Středočeský kraj, Mladá Boleslav, po dohodě kdekoliv

  • NEHASILOVÁ ELIŠKA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoliv

  • ANDĚLOVÁ ANDREA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Střední Čechy, po dohodě kdekoliv

  • BOHÁČKOVÁ MONIKA

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, výjimečně mimo Prahu (dle domluvy)

  • BRABCOVÁ RENÁTA

   Titul, jméno a příjmení: Mgr. Renáta Brbacová
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Jihočeský kraj (České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice aj.)
   Délka praxe: Od roku 1998

  • CURRY FARAH

   Titul, jméno a příjmení: Mgr. Farah Curry
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj, Praha, po dohodě kdekoliv
   Délka praxe: od roku 2002

  • DVOŘÁKOVÁ PETRA

   Titul, jméno a příjmení: Mgr. Petra Dvořáková
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Hradec Králové a blízké okolí
   Délka praxe: od roku 2010

  • VALEŠOVÁ TEREZA

   Titul, jméno a příjmení: Tereza Valešová
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Středočeský kraj, Praha, po dohodě kdekoli
   Délka praxe: od roku 2020

  • HOUDKOVÁ GABRIELA

   Jazyk tlumočení:  ČZJ, znakovaná čeština, vizualizace mluvené češtiny
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli

  • HYNKOVÁ DINGOVÁ NAĎA

   Titul, jméno a příjmení: Mgr. Naďa Hynková Dingová
   Jazyk tlumočení: ČZJ, transliterace znakované češtiny
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
   Délka praxe: 17 let

  • KASTNEROVÁ EVA

   Titul, jméno a příjmení: Mgr. Eva Kastnerová
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli
   Délka praxe: od roku 2010

  • KAŠPAROVÁ JANA

   Titul, jméno a příjmení: Bc. Jana Kašparová, DiS.
   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, Střední Čechy, po dohodě kdekoliv
   Délka praxe: od roku 1981

  • KRAJČÍK FEDOR

   Titul, jméno a příjmení: Fedor Krajčík
   Jazyk tlumočení: ČZJ, ČJ
   Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli
   Délka praxe: více než 20 let

  • PRELLOVÁ DANA (TUČKOVÁ)

   Jazyk tlumočení: ČZJ
   Místo tlumočení (působení): Hlavní město Praha, Středočeský kraj, po domluvě kdekoli

  • VRÁNEK ROMAN

   Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština
   Místo tlumočení (působení): Litoměřice, Česká Lípa, Ústecký a občas i Liberecký kraj.  Po dohodě kdekoliv.

  • KOUTOVÁ (VRCHOTOVÁ) JITKA

   Titul, jméno a přijmení: Mgr. Jitka Koutová, DiS.
   Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština
   Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj
   Délka praxe: od roku 2000

  Všichni tlumočníci dodržují Etický kodex tlumočníka českého znakového jazyka, jehož součástí je mimo jiné také mlčenlivost.

  Administrativní pracovník

  Administrativní pracovník má na starosti kancelářskou agendu CZTN.

  • Radka Klinderová
   klinderová@snncr.cz