You are here: Home » O CZTN » Náš tým

Náš tým

Náš tým

Tým CZTN se skládá z vedoucího služby, sociálního pracovníka, operátorů, tlumočníků, přepisovatelů a administrativního pracovníka.

Vedoucí služby a sociální pracovník

Na správný chod služby dohlíží vedoucí služby, která zajišťuje celkové vedení služby.

 • Linda Hudson

Sociální pracovník poskytuje mimo jiné základní sociální poradenství a vyhodnocuje poskytování služby. V případě potřeby se na něj mohou klienti obrátit a on je odkáže na další služby a může nabídnout pomoc s vyřízením záležitosti. Sociální pracovník má na starosti také spolupráci s operátory při vyhodnocování sporných situací, kdy není jasné, zda daná objednávka spadá nebo nespadá do sociální služby a je tak možné ji proplatit. Jedná se například o tlumočení na úřadech, svatbách, v autoškolách a na přednáškách. Dále dohlíží na správné fungování služby CZTN. Sociální pracovník vyřizuje také přijaté stížnosti od klientů na službu a může sám od klientů zjišťovat spokojenost s poskytnutou službou.

 • Mgr. Martina Macurová

Operátoři, sociální pracovník a vedoucí služby

Operátoři

Operátoři přijímají všechny Vaše objednávky, komunikují s tlumočníky, předávají jim potřebné informace, upřesňují místa setkání, řeší situace, kdy se Vy nebo tlumočník nemůžete dostat na místo tlumočení. Vždy musí aktuálně vědět, co a kde je potřeba. Společně se sociálním pracovníkem vyhodnocují, které tlumočení bude kdy zajištěno v rámci našich služeb. Všichni naši operátoři se dokážou přizpůsobit Vašim komunikačním potřebám.

 • Bc. Helena Čížková
 • Bc. Karel Zajíček, Dis.
 • Bc. Denisa Vacková
 • Bc. Eliška Nehasilová
 • Bc. Alex Ondráčků

Všichni operátoři dodržují standardy služby, zahrnující mimo jiné také mlčenlivost.

Kdo je tlumočník českého znakového jazyka?

Kdo je tlumočník? Tlumočník převádí jednoznačně smysl sdělení mezi dvěma jazyky. Nemění význam ani obsah sdělení a dodržuje mlčenlivost. Tlumočník za Vás nic nevyřídí, ani nevyplní formulář, ale bude Vám tlumočit u lékaře, na úřadě, při pracovním pohovoru a na dalších místech, abyste si mohli vše vyřídit sami a dobře rozuměli. Může Vám přeložit jednotlivá políčka ve formuláři nebo žádosti tak, abyste jim porozuměli a sami na ně správně odpověděli. Nemůže však odpovídat za Vás.

V případě, že potřebujete tlumočení objednat, nepište tlumočníkovi přímo na jeho soukromý mobilní telefon. Zasahujete tak do jeho soukromí a i tlumočník si potřebuje odpočinout od své práce, jen tak může v práci podat dobrý výkon. Napište operátorům a oni Vám tlumočníka zprostředkují. Nově máme i tlumočníky – zaměstnance. V praxi to znamená, že si pro CZTN rezervují určitý čas a je větší pravděpodobnost, že Vám budou moci tlumočit. Konkrétní dny, které mají naše tlumočnice a tlumočníci rezervované jsou aktualizovány na našich Facebookových stránkách. Jsou to dny, které si pro CZTN rezervují a pokud netlumočí pro jiného klienta, mohou tlumočit právě pro Vás.

Pracují pro nás tyto tlumočnice a tlumočníci:

 • ANDREJSKOVÁ HELENA

  Titul, jméno a příjmení: Mgr. Helena Andrejsková
  Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoliv

 • MACHAČ FILIP

  Titul, jméno a příjmení: Bc. Filip Machač
  Místo tlumočení (působení): Středočeský kraj, Mladá Boleslav, po dohodě kdekoliv

 • LACHMANOVÁ DENISA

  Titul, jméno a příjmení: Bc. Denisa Lachmanová
  Místo tlumočení (působení): Praha, okolí, po dohodě kdekoliv

 • ANDĚLOVÁ ANDREA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Praha, Střední Čechy, po dohodě kdekoliv

 • BERÁNKOVÁ PETRA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Karlovarský kraj

 • BOHÁČKOVÁ MONIKA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Praha, výjimečně mimo Prahu (dle domluvy)

 • BRABCOVÁ RENÁTA
 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ KATEŘINA

  Jazyk tlumočení: ČZJ Místo tlumočení (působení): Královehradecký a Pardubický kraj, dále dle domluvy a déllky tlumočení

 • DUDKOVÁ MICHAELA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Praha a blízké okolí

 • DVOŘÁKOVÁ PETRA

  Jazyk tlumočení: ČZJ Místo tlumočení (působení): Hradec Králové a blízké okolí

 • FODOROVÁ (PEJŠMANOVÁ) BARBORA

  Jazyk tlumočení: ČZJ, AJ Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli

 • HORÁKOVÁ MARIE

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli

 • HOUDKOVÁ GABRIELA

  Jazyk tlumočení:  ČZJ, znakovaná čeština, vizualizace mluvené češtiny
  Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli

 • HYNKOVÁ DINGOVÁ NAĎA

  Jazyk tlumočení: ČZJ, transliterace znakované češtiny
  Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli

 • KASTNEROVÁ EVA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě kdekoli

 • KAŠPAROVÁ JANA
 • KRAJČÍK FEDOR
     
 • KUBIŠTOVÁ JITKA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli

 • LAUERMANNOVÁ ALENA

  Jazyk tlumočení: ČZJ Místo tlumočení (působení): Praha a Středočeský kraj

 • LIŠKOVÁ KATEŘINA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Praha

 • MAREŠ JINDŘICH

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Hradec Králové

 • MOUDRÁ ANNA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Plzeňský kraj, po dohodě kdekoli

 • PÁNEK PETR

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Praha, po domluvě kdekoli

 • PAVLÍČEK FRANTIŠEK

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Mladá Boleslav

 • PEŇÁZOVÁ DANA

  Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština, vizualizace mluvené češtiny
  Místo tlumočení: Brno a okolí, s dojezdem max. do 20 km

 • PETRÁŇOVÁ ROMANA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení: Praha, po domluvě kdekoli

 • ŠANTRŮČKOVÁ VENDULA

  Jazyk tlumočení: ČZJ, dle tématu AJ-ČZJ
  Místo působení: Praha a Středočeský kraj, po dohodě kdekoli

 • ŠKARDA MILOSLAV

  Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština
  Místo tlumočení (působení): Praha a Středočeský kraj

 • VASILOVČÍK ŠUSTOVÁ TEREZIE

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Praha a blízké okolí

 • VRÁNEK ROMAN

  Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština
  Místo tlumočení (působení): Liberecký kraj, po dohodě kdekoli

 • PODESZWOVÁ KRISTÝNA

  Jazyk tlumočení: ČZJ
  Místo tlumočení (působení): Olomoucký kraj, po domluvě kdekoli

 • VRCHOTOVÁ JITKA

  Jazyk tlumočení: ČZJ, znakovaná čeština
  Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj

Všichni tlumočníci dodržují Etický kodex tlumočníka českého znakového jazyka, jehož součástí je mimo jiné také mlčenlivost.

Administrativní pracovník a přepisovatel

Administrativní pracovník má na starosti kancelářskou agendu CZTN.

 • Denisa Vacková

Služby přepisovatele mluvené řeči jsou vhodné pro ohluchlé a nedoslýchavé klienty.