You are here: Home » O CZTN » Co nabízíme

Co nabízíme

Poskytované typy tlumočení

 • tlumočení do/z českého znakového jazyka,
 • tlumočení do/ze znakované češtiny,
 • artikulační tlumočení – vizualizace mluvené češtiny,
 • přepis (simultánní přepis),
 • tlumočení pro hluchoslepé (taktilní tlumočení),
 • překlad.

Našim klientům nabízíme zajištění tlumočníka českého znakového jazyka, znakované češtiny, taktilního znakového jazyka, vizualizátora (odezírání) nebo přepisovatele pro bezbariérovou komunikaci se slyšícími (a to při řešení tíživých životních situací).

Dále nabízíme překlady úředních a lékařských dokumentů a zpráv.

V případě, že se jedná o tlumočení různých kulturních akcí, školení apod., nabízíme zprostředkování zajištění tlumočení, v těchto případech hradí práci tlumočníka nebo přepisovatele a jeho zprostředkování organizátor akce.

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením:

 • osoby neslyšící,
 • osoby nedoslýchavé,
 • osoby ohluchlé,
 • osoby hluchoslepé,
 • ostatní osoby, které nemají sluchové postižení a z důvodu dalšího postižení mají ztíženou schopnost komunikace a používají některou formu komunikace osob se sluchovým postižením.

 

Překlady

CZTN nabízí novou službu online překladů textů do znakového jazyka. Pokud máte text např. od úřadu práce, od sociálního odboru, od lékaře, od bytového družstva, z mateřské nebo základní školy nebo jiný dokument v českém jazyce, kterému nerozumíte, můžete si v CTZN objednat službu překladu tohoto textu do znakového jazyka. Když chcete na takový text po jeho překladu odpovědět v českém jazyce, také přeložíme Vaše sdělení ze znakového jazyka do psaného českého jazyka.
Jaký je postup? Pošlete na emailovou adresu zprávu, že máte zájem o překlad textu. Text přiložte k emailu jako přílohu. Na váš email vám do 24 hod odpoví tlumočník a nabídne vám čas, kdy se s vámi spojí na Skype CZTN-preklady. Do emailu můžete také napsat, v jaké dny a hodiny se Vám online spojení s tlumočníkem hodí. Přidejte si do svého Skype CZTN-preklady, v domluvený čas se s vámi tlumočník spojí a text vám do znakového jazyka přeloží.
Překlad by měl být v rozsahu maximálně 30 minut tlumočení. Tato služba je pro klienty CZTN zdarma.