You are here: Home » O CZTN

O CZTN

Co nabízíme

3062372557 Poskytované typy tlumočení tlumočení do/z českého znakového jazyka, tlumočení do/ze znakované češtiny, artikulační tlumočení – vizualizace mluvené češtiny, přepis (simultánní přepis), tlumočení pro hluchoslepé […]

Náš tým

Náš tým 949e5b46f4 Tým CZTN se skládá z vedoucího služby, sociálního pracovníka, operátorů, tlumočníků, přepisovatelů a administrativního pracovníka. Vedoucí služby a sociální pracovník 55b1e1ed93 Na […]

O nás

0ab92fe8d3 Jsme služba, která Vám umožní domluvit se se slyšící osobou nebo naopak s někým, kdo má nějaké sluchové postižení. Co umíme? Zajistíme Vám tlumočení do/z […]

Scroll To Top