You are here: Home » NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY » Zprostředkování tlumočení » Proč si zaplacení ve škole/v práci… nemohu vyřídit sám?

Proč si zaplacení ve škole/v práci… nemohu vyřídit sám?

Samozřejmě, že se můžete domluvit přímo s konkrétním tlumočníkem sami. Pokud se ale rozhodnete obrátit se s objednávkou na CZTN, uveďte do objednávky kontaktní osobu a přenechte veškerou zodpovědnost za domluvení tlumočení na nás.

Známe hodinovou sazbu za tlumočení a náklady spojené s cestou. Víme, kolik tlumočníků je na jakou akci potřeba. A také máme přehled o časové dostupnosti  tlumočníků. Proto je pro vás výhodnější přenechat celou organizaci na nás.

I pro tlumočníky je příjemnější, když se na tlumočení domlouvají jen s jednou osobou.