You are here: Home » Nejčastější dotazy » Zprostředkovávání tlumočení » Proč si zaplacení ve škole/v práci… nemohu vyřídit sám?

Proč si zaplacení ve škole/v práci… nemohu vyřídit sám?

Protože CZTN musí domluvit hodinovou sazbu za tlumočení, cenu cestovného, domluvit, zda bude jeden tlumočník nebo dva, a vyjednat materiály na přípravu pro tlumočníka.

CZTN najde tlumočníka, a zároveň má také zodpovědnost za to, aby tlumočník věděl, od koho mu přijdou peníze, komu má poslat údaje potřebné k proplacení (fakturace, DPP…) a od koho dostane materiály – vy už se tedy nemusíte o nic starat, CZTN vše zařídí místo vás.

Někdy se také může stát, že vám firma/škola… oznámí, že chce zaplatit přímo tlumočníkům, ne přes CZTN. Musíte to ale i tak oznámit CZTN, protože CZTN hledá tlumočníka a s tím je spojeno to, že operátoři věnují čas dané objednávce (píší tlumočníkům, čekají na jejich odpovědi, když odpoví, že nemohou, píší dalším tlumočníkům, když odpoví, že ano, informují klienta, zda souhlasí s tímto tlumočníkem).