You are here: Home » Nejčastější dotazy » Zprostředkovávání tlumočení » Co mám dělat, když vím, že CZTN nezaplatí tlumočení, ale může ho zprostředkovat?

Co mám dělat, když vím, že CZTN nezaplatí tlumočení, ale může ho zprostředkovat?

V případě, že tlumočení zaplatí někdo jiný

příklady:

– zaměstnavatel (povinné školení v zaměstnání, BOZP…)

– škola (př. chodíte na střední školu v rámci integrace, chodíte na kurz CŽV)

– organizátor akce (vystupujete jako řečník na festivalu, konferenci apod.)

Dáte vědět do CZTN, že chcete objednat tlumočení. V objednávce uvedete všechny informace stejně, jak jste zvyklý objednávat v CZTN  (adresa, datum, čas, účel, předpokládaná délka… ) a navíc přidáte kontakt na osobu, se kterou CZTN domluví platbu (tzn. zaměstnavatel/škola/organizátor akce…).