You are here: Home » NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY » Potřebuji tlumočníka na svatbu

Potřebuji tlumočníka na svatbu

Svatba je velkou událostí pro každého z nás. I přestože jsou snoubenci neslyšící, obřad probíhá v mluvené češtině. Výběr tlumočníka je tedy podstatnou částí svatebních příprav. Důležité je proto vědět, jak při objednávání tlumočníka postupovat: S prosbou o pomoc se zajištěním tlumočníka se můžete se obrátit na CZTN. 

Je třeba upozornit, že operátoři v CZTN vám pomohou tlumočníka najít, tedy zajistí, aby tlumočník na obřadu byl, ale CZTN nemůže tlumočníka za jeho práci zaplatit. CZTN dostává přidělený obnos peněz od Ministerstva práce a sociálních věcí a tyto finance jsou určeny na platbu za tlumočení v sociálních službách, kam tlumočení svatby nepatří. Neznamená to však, že vám CZTN nepomůže tlumočníka zajistit. V každém případě v CZTN tlumočníka objednejte a jak přesně bude platba za tlumočení probíhat, se dozvíte. Tomuto tématu se věnujeme v jiném videu. 

Z objednání tlumočníka na vaši svatbu nemusíte mít zbytečné obavy – CZTN vám pomůže. Je potřeba vyplnit do formuláře všechny důležité údaje. Tyto údaje jsou podobné těm, které dodáváte při objednávání běžného tlumočení –  k lékaři, na úřad apod.

Vyplnit musíte především celé své jméno, termín a den v týdnu konání svatby a přesný čas začátku obřadu. Jestli zatím víte jen to, že svatba bude přibližně za půl roku, i tak si tlumočení v CZTN objednejte. Datum můžete upřesnit později, ale podstatné je tlumočení objednat s předstihem. Tlumočníků je totiž málo a jsou často zarezervovaní hodně předem. Když necháte objednávku na poslední chvíli, mohlo by se stát, že nikdo z tlumočníků už nebude moci. Jakmile se dozvíte přesnější termín, nahlásíte ho a CZTN zajistí tlumočení na uvedené datum a čas.

Pokud si přejete objednat nějakého konkrétního tlumočníka, nahlaste to. Jste-li s některým tlumočníkem již domluvení předem, oznamte to prosím i tak do CZTN. Operátor ověří u tlumočníka, zda s termínem skutečně počítá a zda má všechny potřebné informace.

Další podstatnou věcí, kterou musíte uvést do objednávky, je místo konání svatby, včetně  přesné adresy (název ulice a číslo popisné).

Je nutné domluvit se i na konkrétním místě srazu s tlumočníkem. Tlumočník na domluvené místo dorazí půl hodiny předem. Kdybyste si přáli, aby přišel ještě dříve a byl k dispozici už při různém zařizování před obřadem, nahlaste to také CZTN – upraví podle toho objednávku. 

Důležitou informací je i to, pro koho se bude tlumočit. Zda je neslyšící ženich, nebo nevěsta, nebo jsou neslyšící oba snoubenci. Dále je dobré nahlásit, kolik očekáváte hostů, a zda budou spíše neslyšící, nebo slyšící. CZTN podle počtu svatebčanů může promyslet, zda stačí jeden tlumočník, nebo jich bude potřeba více.

CZTN také předejte kontakt na matriku, se kterou vše domlouváte – telefon a jméno matrikářky. Operátoři se s matrikářkou spojí, domluví detaily k tlumočení a zjistí možnosti zaplacení tlumočníka (otázce proplácení práce tlumočníka se věnujeme v jiném videu).

Když je vše zajištěno a potvrzeno, operátor kontaktuje oddávajícího, který bude mít proslov. Může to být farář nebo zastupitel obce. Požádají ho o text proslovu a předají ho tlumočníkovi, aby se mohl připravit.

Ať už se koná vaše svatba na úřadě, v kostele nebo venku, postup objednání tlumočníka je stejný a musíte ho dodržet.

Na závěr ještě ubezpečení: Nemusíte se obávat, že by se v tuto chvíli zpráva o vaší svatbě rozletěla po světě. Operátoři CZTN mají podepsanou mlčenlivost.