You are here: Home » Nejčastější dotazy » Operátoři » Proč se mě pořád operátoři na něco ptají?

Proč se mě pořád operátoři na něco ptají?

Objednal jsem si tlumočníka, řekl jsem, že se jedná o návštěvu lékaře a nahlásil ulici, kde lékař má ordinaci. Operátor není zvědavý, ale potřebuje se ujistit, že je adresa správná a existuje.

Pokud napíšete úplnou adresu (město, ulice a číslo domu) a název firmy/jméno lékaře apod., nebude se vás už nikdo dále vyptávat. Také se může ptát na upřesnění, o jakého lékaře jde, operátora nezajímají podrobnosti, ale základní představa, zda se jedná o chirurgii, zubaře nebo někoho jiného. Nejlepší je, pokud uvedete i jméno lékaře. Dále potřebujeme vědět přesné místo, kde se s tlumočníkem sejdete. Pokud je vše ověřeno, objednávka je považována za přijatou. Tlumočník se hledá až ve chvíli, kdy pošlete všechny tyto potřebné údaje.

Proč?

Jméno lékaře je dobré napsat, protože si tlumočník může najít, na co se specializuje a lépe se na tlumočení připravit (obecná informace oční lékař stačí, ale podle jména lékaře si tlumočník může dohledat, že se jedná o specialistu na šedý zákal, připravit se na to a kvalitněji tlumočit).

I když už jste s tlumočníkem domluveni a tlumočník zná všechny potřebné informace, musíte vše nahlásit operátorům. Může se stát, že objednaný tlumočník onemocní a bude potřeba poslat náhradníka, popřípadě tlumočník adresu zapomene, protože tam s vámi byl před půl rokem anebo jednoduše potřebujeme mít možnost provést kontrolu, zda tlumočení proběhlo. Operátoři musí znát polohu tlumočníka, aby mu mohli přidělit například druhé tlumočení v okolí.