You are here: Home » NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY » Operátoři » Proč se mě pořád operátoři na něco ptají?

Proč se mě pořád operátoři na něco ptají?

Objednal jste si tlumočníka k lékaři? Nahlásil jste adresu, jméno lékaře atd., ale operátor se vás ptá na další informace? Nevyptává se vás proto, že by byl zvědavý, ale potřebuje získat kompletní informace, které předá tlumočníkovi.

Pokud v objednávce uvedete všechny potřebné informace, tj. přesnou adresu, jméno a specializaci lékaře, nebude se vás už operátor vyptávat.

Pokud totiž některé informace chybí, musí se vás na ně operátor zeptat, a až pak může začít hledat tlumočníka. Celý proces se tak prodlužuje. Kompletní objednávka vše urychlí.

Jméno lékaře, nebo jeho specializaci je vhodné uvést, aby se mohl tlumočník na dané tlumočení dobře připravit. Když tlumočník ví, že jdete k očnímu specialistovi, bude se moci připravit a poskytnout vám co nejkvalitnější tlumočení.

I když se jedná o opakované tlumočení a tlumočník podle vás všechny informace má, vše znovu nahlašte operátorům. Může se stát, že tlumočník onemocní a bude potřeba poslat náhradního, kterému musí operátor potřebné informace předat. Od posledního tlumočení už mohla uplynout dlouhá doba a adresa lékaře se mohla změnit. Je proto důležité poskytnout operátorovi vždy všechny informace.

Operátoři musí znát přesnou adresu tlumočení také proto, aby tlumočníkovi mohli v případě, že např. od 14h tlumočí na Praze 2 přiřadit další tlumočení, které je objednané na 15h v blízkém okolí. Tyto informace nám šetří čas při zajišťování objednávek. Proto vás prosíme, uvádějte do svých objednávek všechny potřebné informace.