Potřebuji tlumočníka na svatbu. Zprostředkujete mi ho?

Svatba je velkou událostí pro každého z nás. Přestože jsou snoubenci neslyšící, obřad probíhá v mluvené češtině. Výběr tlumočníka je tedy podstatnou částí svatebních příprav. Důležité je proto vědět, jak při objednávání tlumočníka postupovat. S prosbou o pomoc se zajištěním tlumočníka se můžete obrátit na CZTN. 

Je třeba upozornit, že operátoři v CZTN vám pomohou tlumočníka najít, tedy zajistí, aby tlumočník na obřadu byl, ale CZTN nemůže tlumočníka za jeho práci zaplatit. CZTN dostává přidělený obnos peněz od Ministerstva práce a sociálních věcí a tyto finance jsou určeny na platbu za tlumočení v sociálních službách, kam tlumočení svatby nepatří. Neznamená to, že vám CZTN nepomůže tlumočníka zajistit. V každém případě si v CZTN tlumočníka objednat můžete. Jak přesně bude platba za tlumočení probíhat, se včas dozvíte. Tomuto tématu se věnujeme v jiném videu. 

Tlumočení na vaší svatbě nemusíte vám nemusí dělat obavy. Je potřeba vyplnit do formuláře všechny důležité údaje. Tyto údaje jsou podobné těm, které dodáváte při objednávání běžného tlumočení –  k lékaři, na úřad apod.

Vyplnit musíte především celé své jméno, datum konání svatby a přesný čas začátku obřadu. Jestli zatím víte jen to, že svatba bude přibližně za půl roku, i tak si tlumočení v CZTN objednejte. Datum můžete upřesnit později, ale podstatné je tlumočení objednat s předstihem. Tlumočníků je totiž málo a jsou často zarezervovaní na dlouhý čas dopředu. Když necháte objednávku na poslední chvíli, mohlo by se stát, že nikdo z tlumočníků už nebude moci. Jakmile se dozvíte přesnější termín, nahlásíte ho a CZTN zajistí tlumočení na uvedené datum a čas.

Pokud si přejete objednat nějakého konkrétního tlumočníka, nahlaste to. Jste-li s některým tlumočníkem již domluvení předem, oznamte to prosím. Operátor ověří u tlumočníka, zda s termínem skutečně počítá a zda má všechny potřebné informace.

Další podstatnou věcí, kterou musíte uvést do objednávky, je místo konání svatby, včetně přesné adresy (název ulice a číslo popisné).

Je nutné domluvit se i na konkrétním místě srazu s tlumočníkem. Tlumočník na domluvené místo dorazí půl hodiny předem. Kdybyste si přáli, aby přišel ještě dříve a byl k dispozici už při různém zařizování před obřadem, nahlaste to – CZTN upraví podle toho objednávku. 

Důležitou informací je i to, pro koho se bude tlumočit. Zda je neslyšící ženich, nebo nevěsta, nebo jsou neslyšící oba snoubenci. Dále je dobré nahlásit, kolik očekáváte hostů, a zda budou spíše neslyšící, nebo slyšící. CZTN podle počtu svatebčanů může promyslet, zda stačí jeden tlumočník, nebo jich bude potřeba více.

CZTN také předejte kontakt na matriku, se kterou vše domlouváte (telefon a jméno matrikáře či matrikářky). Operátoři se s matrikářem spojí, domluví detaily k tlumočení a zjistí možnosti zaplacení tlumočníka (otázce proplácení práce tlumočníka se věnujeme v jiném videu).

Když je vše zajištěno a potvrzeno, operátor kontaktuje oddávajícího, který bude mít proslov. Může to být farář nebo zastupitel obce. Požádají ho o text proslovu a předají ho tlumočníkovi, aby se mohl připravit.

Ať už se koná vaše svatba na úřadě, v kostele nebo venku, postup objednání tlumočníka je stejný a musíte ho dodržet.