Kolik času si pro mě tlumočník rezervuje?

Když objednáváte tlumočení, napište nám, v kolik hodin tlumočení začíná (např. v 9:00). Čas konce tlumočení vědět nepotřebujeme. Tlumočníka pro vás rezervujeme automaticky na jednu hodinu.

Pokud ale víte předem, že na tlumočení je potřeba rezervovat více než jednu hodinu, napište nám to do objednávky. Na některých místech je čekací doba pravidelně delší než obvykle. Napište nám, rezervujeme vám více času. Za předání takové informace do CZTN je zodpovědný vždy klient a ne tlumočník. Pokud nás předem neupozorníte, budeme tlumočníka pro vaši objednávku rezervovat automaticky pouze na jednu hodinu.

Někdy obvodní lékař po vyšetření doporučí návštěvu u odborného lékaře a předem vás informuje, že je zde potřeba počítat s delší dobou čekání. Prosíme, abyste nás na to také ihned v objednávce upozornili. Informace, že je pro tlumočení potřeba rezervovat tlumočníka na více hodin, je pro CZTN velmi důležitá. Usnadní to hledání volných tlumočníků pro další objednávky našich klientů. Jen tak máme možnost získat lepší přehled o časové dostupnosti tlumočníků.

Naopak pokud nemáte pádný důvod, nepožadujte jen tak pro jistotu po CZTN rezervaci tlumočníka na 3 hodiny. Klienti takto neefektivně blokují naše tlumočníky na dlouhou dobu dopředu. V situaci, kdy je tlumočníků nedostatek, si takové chování nemůžeme dovolit.

Výjimkou jsou také nečekané situace, kdy se čekání u lékaře protáhne, protože před vámi vzali do ordinace akutní případ. Co dělat, když tlumočník za chvíli odejde? Doporučujeme, abyste se sami personálu ozvali. Tím myslíme slušně požádat, zda by mohli v pořadí pacientů zohlednit fakt, že tlumočník je rezervován jen na daný čas a bude muset odejít. Záleží na konkrétním člověku a situaci. Někdy je lékař ochotný, jindy nemusí mít pochopení a nebude vám chtít vyjít vstříc. Pokud se vám něco takového stane, obraťte se na CZTN a my vás podpoříme. Není v našich časových možnostech ihned zavolat do ordinace a pomoci vám situaci na místě řešit. Můžeme vám ale pomoci se stížností na chování, které podle vás v dané situaci nebylo vhodné. 

Stává se, že si klienti objednali tlumočení na určitou hodinu, ale přijdou na místo srazu s velkým předstihem. Může se stát, že vás lékař vezme dříve a vyšetření proběhne bez tlumočníka. Chápeme, jde o náročnou situaci, ale prosíme, abyste vždy počkali na příchod tlumočníka. Předejdete tím možným nedorozuměním a neplýtváte časem tlumočníka, který mohl v daný čas tlumočit jinému neslyšícímu klientovi na jiném místě. Pro tlumočníka je taková situace také velmi náročná a nepříjemná. Prosíme, vždy dodržujte čas, na který jste si tlumočení objednali. Nevadí, když dorazíte dříve, než bylo domluveno, ale lékaři řekněte, že čekáte na tlumočníka.