Co znamená, že CZTN poskytuje zprostředkování tlumočení?

Na CZTN se můžete obracet s objednávkami na tlumočení, která vám, pokud spadají do sociální služby, rádi poskytneme zdarma. Mezi ně patří např. tlumočení u lékaře nebo na úřadě.

Pokud by se ale jednalo o proplacení tlumočení na školení, kurzu nebo na schůzce s ředitelem, kterou by pro své zaměstnance organizoval sám zaměstnavatel, muselo by CZTN proplacení tlumočení na takové akci odmítnout, protože nespadá do tlumočení v rámci sociální služby. Tlumočení ale u CZTN objednat můžete. CZTN na takové akci tlumočníka zajistí v případě, že tlumočení zaplatí třetí strana, a pak se s konkrétní firmou dohodne na detailech.

Další situací může být rodinná oslava. Protože toto tlumočení také nespadá do sociální služby, budete hradit částku za práci tlumočníka vy.

Kdykoliv si nebudete otázkou platby jistí, obraťte se s vaší objednávkou na nás a my podle konkrétní situace vyhodnotíme, kdo má tlumočení zaplatit  – zda CZTN, třetí strana nebo vy.