Může mi tlumočit rodina nebo přátelé? Dostanou zaplaceno?

Nejdříve je důležité si vysvětlit, co si představit pod termínem osoba blízká. Občanský zákoník nám jasně definuje, kdo do kategorie osoby blízké patří – jsou to osoby v příbuzenském vztahu, např. manžel, děti, sourozenci nebo partneři v registrovaném partnerství. Tyto osoby nejsou při tlumočení ve vztahu ke klientovi zcela neutrální. 

Přesto se na CZTN nebo některou jinou službu zprostředkovávající tlumočení ale můžete obrátit s požadavkem, aby vám tlumočil někdo, kdo je z pohledu Občanského zákoníku vaší osobou blízkou, tedy např. váš manžel nebo dcera. CZTN se také řídí vlastními vnitřními pravidly, podle kterých můžeme klientovi tlumočení osobou blízkou zprostředkovat, ale nebudeme za takové tlumočení platit.

Může se stát, že budete chtít, aby vám u lékaře tlumočil váš slyšící manžel, který je registrovaným tlumočníkem CZTN. Je vlastně zbytečné tlumočení oficiálně u CZTN objednávat, protože pokud je tlumočník vaší osobou blízkou, nebudeme mu moct za tlumočení v rámci naší služby zaplatit. Máme pro to několik důvodů. Profesionální tlumočník je ten, který má potřebné vzdělání, protože jen znalost znakového jazyka nestačí. Umí zvládnout různé tlumočnické situace. Ví, jak srozumitelně předat informace a musí umět dodržovat hranice. Takové chování ale nemůžeme chtít po vašich blízkých, pro které nejste jen neslyšící klient, ale něco mnohem víc. Pro naše blízké je totiž typické, že nás mají velmi rádi a snaží se nás chránit. Udržet si profesionální odstup je proto těžké. Nic ale nebrání tomu, aby tlumočník osobě blízké tlumočil dobrovolně, tzn. bez nároku na finanční odměnu.

Dále se objevují případy, kdy chcete proplatit tlumočení osobě, která jako tlumočník pro CZTN nepracuje. Jak jsme si už vysvětlili, tlumočníkovi nestačí pouze umět znakový jazyk. Potřebuje i další tlumočnické dovednosti. CZTN nemůže platit někomu, koho nezná, za to, že vám chodí dobrovolně tlumočit. Dokážeme se zaručit za práci jen těch tlumočníků, kteří pro CZTN pracují. Kdo chce pro CZTN pracovat jako tlumočník, musí splnit jasně dané podmínky, které jsou pro nás zárukou jeho kvality.

Pouze v opravdu výjimečných případech, kdy musí být splněny ještě další podmínky, může CZTN zaplatit svému tlumočníkovi za tlumočení pro osobu blízkou. Je plně v kompetenci CZTN, aby situaci posoudilo a uznalo nárok na proplacení, nebo navrhlo jiný způsob řešení. Které to jsou situace?

Tlumočníkovi CZTN můžeme zaplatit, pokud v dané lokalitě není dostupný jiný tlumočník. Například, když klient objedná tlumočení do České Třebové a my v CZTN víme, že v tomto kraji máme jediného tlumočníka, který je zrovna osoba blízká. Nebo se může stát, že datum a čas vámi požadovaného tlumočení, se shoduje s objednávkami dalších klientů CZTN. Ostatní tlumočníci jsou již rezervovaní a jediný volný tlumočník, kterého vám může CZTN nabídnout, je vaší osobou blízkou.

Další výjimkou jsou situace, kdy je klient zvyklý na to, že mu od mala tlumočí např. jeho slyšící dítě a nikdy si na tlumočení neobjednal nikoho mimo svou rodinu. Stejně tak jako na tlumočení v situacích, které jsou natolik citlivá, že objednat jiného tlumočníka není vhodné. Máme na mysli téma jako je např. umělé oplodnění (IVF).

Někdy je přítomnost tlumočníka a současně člena klientovy rodiny vysloveně výhodou, protože zná potřebné souvislosti. Takovým tlumočením můžou být pravidelné lékařské kontroly v těhotenství.

Jak tedy jako klient poznáte, že tlumočník je nebo není vaše osoba blízká? Tlumočník je ten, kdo má zodpovědnost takovou situaci rozpoznat, protože jako profesionál musí znát a řídit se zákony. On musí nahlásit CZTN ještě před tlumočením, že podle zákona se jedná o osobu blízkou. Pro naše klienty z toho žádné povinnosti neplynou.

Považujeme ale za důležité, abyste znali význam termínu osoba blízká a rozuměli situacím, do kterých se v souvislosti s tím můžete dostat. Myslíme tím situace, kdy vám soud tlumočníka předem zamítne, nebo na místě odmítne jeho služby proto, že ho označí za osobu blízkou. Existují případy, kdy opravdu není vhodné, aby tlumočník, který je v situaci citově angažovaný, tlumočil. Osobní vztah ke klientovi může vést k nedodržení hranic během tlumočení a mít negativní vliv na samotné tlumočení. Takovým případem může být tlumočení v bance při vyřizování společné hypotéky, která se týká jak tlumočníka, tak klienta. Tlumočit a zároveň řešit svou vlastní osobní záležitost není pod CZTN možné.