Jak se mohu stát klientem CZTN?

Chcete-li se stát klienty CZTN, musíte se zaregistrovat. Jen pro zaregistrované klienty lze zprostředkovat tlumočení. Veškeré informace o objednávání tlumočení, podmínkách služby a vše další je na internetových stránkách CZTN, kde si ke každému tématu můžete přečíst text nebo se podívat na video v ČZJ. Také můžete navštívit kancelář osobně a pracovníci CZTN vám vše vysvětlí, případně se s nimi lze spojit přes webkameru.

Pokud se všemi podmínkami služby souhlasíte, obdržíte smlouvu o poskytování tlumočnických služeb. Smlouvu si můžete převzít různými způsoby. Můžete ji dostat e-mailem nebo přes Skype (jako přílohu), bude tam i odkaz na toto video v ČZJ, kde je také vysvětleno, jak smlouvu vyplnit. Jestli si nejste něčím jisti, nerozumíte textu, podívejte se na videopřeklad. Až vám bude vše jasné, smlouvu vytiskněte, podepište a pošlete ji do CZTN – buď jako dopis poštou na adresu Karlínské náměstí 12, 186 00, Praha 8 – Karlín, nebo podepsanou smlouvu oskenujte a pošlete e-mailem zpět na adresu tlumoceni.cztn@snncr.cz.

Jakmile CZTN smlouvu dostane zpět, zkontroluje ji a potvrdí vám, že je vše v pořádku. V této chvíli je registrace v CZTN hotová.

Pokud se vám nechce vyřizovat vše přes e-maily, můžete navštívit kancelář CZTN osobně. Na webových stránkách v kontaktech najdete otevírací dobu. Pracovníci CZTN vám rádi vše vysvětlí a smlouvu vám předají. Smlouva bude ve dvou výtiscích – jednu podepsanou si vezmete domů, druhá, stejná, zůstane v CZTN.

Nemůžete-li navštívit kancelář osobně, a nechce se vám ani psát e-mail, můžete se s pracovníky CZTN spojit přes webkameru. Kontakty najdete na webových stránkách. I tímto způsobem vám bude vše ohledně smlouvy vysvětleno, můžete se domluvit na podpis apod.

Podpisem smlouvy dáváte souhlas s evidencí v databázi CZTN. Chcete-li namísto písemného souhlasu poslat video, natočte souhlas v ČZJ. Jen zaslat video však nestačí, musíte přiložit i naskenovanou podepsanou smlouvu. Tedy video, kde uvedete svůj souhlas, a vyplněnou smlouvu musíte poslat společně. 

Smlouva je pro CZTN na dobu neurčitou, jen je v ní napsáno, že každý rok může docházet ke změnám. Nikdo po vás nebude chtít rok co rok znovu vyplňovat a podepisovat novou smlouvu. Smlouva platí a je uložena v databázi, aktualizace se řeší dodatkem. CZTN hlídá, kdy se blíží rok od uzavření smlouvy. Oznámí vám to a zeptá se vás, zda chcete být i nadále klientem. Podepíšete jen dodatek smlouvy. Při tom se vás také zeptají, zda jste za předešlý rok byli se službami CZTN a tlumočníky spokojení.

V odkazu níže naleznete Smlouvu o poskytování tlumočnické služby.