You are here: Home » Uncategorized » KOMERČNÍ TLUMOČENÍ

KOMERČNÍ TLUMOČENÍ

CZTN nabízí tzv. komerční tlumočení. Co to je komerční tlumočení?

Komerční tlumočení je typ tlumočení, které nespadá do sociálních služeb a je poskytnuto za úhradu. Jedná se například o tlumočení školení, kurzů, seminářů, jednání, tiskové konference. Takové tlumočení si může objednat kdokoli – fyzická nebo právnická osoba. To znamená např. neslyšící sám, zaměstnavatel, který zaměstnává ve firmě neslyšící, nebo třeba veřejné instituce a organizace, které chtějí zpřístupnit informace neslyšícím. Do komerčního tlumočení spadá i tlumočení rodinné oslavy nebo volnočasové aktivity.

Komerční tlumočení má svá pravidla, abychom objednávku od vás mohli zpracovat a zprostředkovat vám tlumočníky znakového jazyka, potřebujeme kompletní objednávku. 

Jak taková objednávka vypadá?
Potřebujeme veškeré informace o akci: datum konání, časový rozsah, místo konání, typ zakázky (školení, kurz, seminář, rodinná oslava, porada zaměstnanců…), kolik neslyšících se zúčastní, typ tlumočení (na pódiu před publikem, nebo stranou pro neslyšícího), další informace – zda se jedná o živé vysílání, bude pořizován videozáznam a další. 

Dle získaných informací o zakázce operátoři CZTN vyhodnotí rozsah objednávky, tzn. náročnost dané akce, kolik tlumočníků je potřeba zajistit a jak dlouho dopředu musí být poskytnuty materiály pro přípravu tlumočníků. Vypočítají Vám orientační cenu za tlumočení, kterou si nechají od Vás odsouhlasit a požádají Vás o fakturační údaje (tzn. Vaše jméno a příjmení, adresa a případně IČ). .

V případě, že se najdou na vaši zakázku tlumočnicí, operátoři Vám vypočítají přesnou částku za tlumočení (cena se může lišit o náklady na cestovné pro tlumočníka). Informuji Vás o storno podmínkách a požádají Vás o zaslání veškerých materiálů pro přípravu tlumočníků (materiály musí být zaslány nejpozději 5-3 pracovní dny před konáním akce (přesný počet dní před konáním akce se dozvíte od operátorů po individuální vyhodnocení Vaší zakázky). 

KDY POPTÁVKY NA KOMERČNÍ TLUMOČENÍ ODMÍTÁME?

Zakázky, které se konají méně než 5 pracovních dnů od data zaslání poptávky.

Nejčastějším důvodem je personální – nemáme tlumočníky v dané lokalitě nebo máme naplněny kapacity. 

STORNO PODMÍNKY  

Storno podmínky jsou platné od chvíle, kdy Vás informujeme, že se nám podařilo na Vaši objednávku zprostředkovat tlumočníka/tlumočníky českého znakového jazyka. 

  • Více než týden (tzn. více než 7 pracovních dnů) od data termínu tlumočení storno cena činí 0 % z vypočítané ceny za tlumočení
  • Týden (tzn. 7 pracovních dnů) před datem termínu tlumočení storno cena činí 50 % z vypočítané ceny za tlumočení
  • 3 pracovní dny před datem termínu tlumočení storno cena činí 75 % z vypočítané ceny za tlumočení
  • 24 hod před datem termínu tlumočení storno cena činí 100 % z vypočítané ceny za tlumočení

CZTN může odstoupit ze spolupráce a uplatnit storno podmínky v případě, že:

  • nejsou zaslány veškeré materiály pro přípravu tlumočníků v předem stanoveném časovém horizontu, 
  • vznikly nové skutečnosti o rozsahu akce, které nebyly předem domluvené (například videozáznam, živé vysílání, veřejné tlumočení a jiné).