You are here: Home » Uncategorized » NOVÉ INFORMACE K NAŘÍZENÍ VLÁDY

NOVÉ INFORMACE K NAŘÍZENÍ VLÁDY

 • stav nouze (platnost všech zákazů) prodloužen do 1.dubna
 • NOVĚ nákup v prodejnách potravin a drogerií pro lidi nad 65 let a handicapované mezi 8:00 a 10:00 hodinou. Platí také pro držitele průkazů ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodua zaměstnance pečovatelských služeb. Pro lékárny žádná omezení pro žádné věkové skupiny neplatí.
 • Školství 
  – zápis do základních škol bude probíhat bez účasti (pouze na dálku) 
  – přijímací zkoušky – proběhnou nejdříve čtrnáct dní po znovuotevření škol (přijímací zkoušky budou pouze jednokolové a případné náhradní termíny)
  – maturitní zkoušky – státní část proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol a proběhnou bez písemné části z českého jazyka a z cizího jazyka. Státní část bude zahrnovat didaktické testy.  Státní maturity proběhnou na školách, školám bude poskytnut klíč k jejich vyhodnocení. Pokud nedojde k otevření škol do 1.června 2020, tak maturitní vysvědčení bude uděleno dle známek z posledních tří vysvědčení. 
  – vysoké školy – s rektory se budou řešit úpravy termínů přijímacího řízení na vysoké školy a úpravu podmínek přijímacích řízení.