You are here: Home » Uncategorized » AKTUALIZOVANÉ OPATŘENÍ VLÁDY

AKTUALIZOVANÉ OPATŘENÍ VLÁDY

Vážení klienti, součástí vládního opatření je i opatření týkající se CZTN, viz. text a video.

U ambulantních služeb a terénních služeb sociální prevence doporučujeme utlumit provoz na minimum v souvislosti s nouzovým stavem a omezením svobody pohybu a to jen na ze zákona plynoucí povinnosti (zej. u intervenčních center a odborného sociálního poradenství).

Dne 16.3.2020 vláda rovněž schválila doporučení pro osoby starší 70 let, aby po dobu trvání nouzového stavu nevycházeli mimo svá obydlí. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.