You are here: Home » Uncategorized » NOVÁ TLUMOČNICE V KRAJI VYSOČINA – KRISTÝNA PAVLŮ

NOVÁ TLUMOČNICE V KRAJI VYSOČINA – KRISTÝNA PAVLŮ

Jméno a příjmení: Kristýna Pavlů
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): kraj Vysočina, po dohodě kdekoli

Představení se: Dobrý den, mé jméno je Kristýna Pavlů. Český znakový jazyk jsem se naučila během studia Češtiny v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem se zaměřovala na tlumočení pro neslyšící. Mimo jiné navštěvuji kurzy ČZJ v Pevnosti. Tlumočím od roku 2019, především v kraji Vysočina. Na základě předešlé domluvy mohu přijet kamkoli. Tlumočím v různých oblastech, například u lékaře, na úřadě, v zaměstnání, bance, při schůzkách či ve vzdělávání. Budu se těšit na viděnou!