Vránek Roman

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Roman Vránek
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Litoměřice, Česká Lípa, Ústecký a občas i Liberecký kraj. Po dohodě kdekoliv.
Délka praxe: od roku 1992

Narodil jsem se neslyšícím rodičům a znakový jazyk používám od dětství, kdy jsem společně s rodiči navštěvoval komunitu neslyšících. Jako tlumočník pracuji od roku 1992, kdy jsem nastoupil do České unie neslyšících. V roce 2011 jsem absolvoval vysokoškolský magisterský obor speciální pedagogika. Tlumočím převážně u lékaře, na úřadech, při hledání zaměstnání, v bance, na policii a u soudu.