Vasilovčík Šustová Terezie

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Terezie Vasilovčík Šustová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha a blízké okolí
Délka praxe: od roku 1995

Oblasti, ve kterých tlumočím: individuální tlumočení, komunitní tlumočení (lékař, zaměstnání, právní poradenství, úřad a spod.), tlumočení přednášek, školení, workshopů a seminářů (zejména z oblastí psychologie, speciální pedagogika, vývoj, výchova a vzdělávání dětí), tlumočení ve škole (výuka, exkurze, výlety), online tlumočení.