Valešová Tereza

Titul, jméno a příjmení: Tereza Valešová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení):  Středočeský kraj, Praha, po dohodě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2020

Jmenuji se Tereza Valešová a nyní (2021) dokončuji bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Český znakový jazyk jsem se naučila díky studiu ČNES a kurzům v organizaci  Pevnost – české centrum znakového jazyka, z.ú. S tlumočením jsem začala v rámci výuky na FF UK v roce 2020 pod vedením Mgr. Nadi Hynkové Dingové, Ph.D. a do CZTN jsem nastoupila v říjnu roku 2021. Zaměřuji se na komunitní tlumočení a tlumočení ve vzdělávání (tlumočím také na FF UK).