Petráňová Romana

Titul, jméno a příjmení: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, po domluvě kdekoliv
Délka praxe: od roku 2005

Vystudovala jsem PedF UK, obor speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii a logopedii a učitelství výtvarné výchovy. Poté jsem pracovala jako učitelka neslyšících dětí v ZŠ v Praze- Radlicích, v BMŠ Pipan a jako vysokoškolský pedagog na FF UK. Tlumočím v oblasti výchovy a vzdělávání (přednášky, semináře, třídní schůzky apod.), dále v církvi (křesťanské obřady – svatba, křest, pohřeb, mše; duchovní přednášky apod.), u lékaře, přednášky a semináře.