Koutová Jitka

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Jitka Koutová, DiS.
Jazyk tlumočení: ČZJ, ZČ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: Od roku 2000

Pracuji jako tlumočnice ČZJ, ale mým druhým oborem je sociální práce, resp. sociální poradenství se zaměřením na potřeby osob se sluchovým postižením. Při tlumočení preferuji záležitosti týkající se sociální oblasti, dávek a příspěvků pro osoby se sluchovým postižením, práva, případně dalších souvisejících oborů. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu se zaměřením na sociální práci a pedagogiku. Na VŠ jsem studovala bakalářský obor Vzdělávání dospělých a magisterský obor Andragogika. Poradenství pro neslyšící se věnuji od roku 2000, aktivně tlumočím přibližně od roku 2001-2002.