Kastnerová Eva

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Eva Kastnerová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Praha, Středočeský kraj, po dohodě kdekoli
Délka praxe: Od roku 2010

Jmenuji se Eva Kastnerová, vystudovala jsem bakalářský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze a navazující magisterské studium na UP v Olomouci obor Speciálně pedagogická andragogika. Magisterské studium jsem dokončila v roce 2015. Tlumočím zhruba 13 let. Působím převážně v Praze a Středočeském kraji,  ale nemám problém dojet na tlumočení do kteréhokoliv jiného města v ČR. Můžete si mne objednat na tlumočení u lékaře, na úřadě, v bance, u psychologa nebo např. na konferenci.