Dvořáková Petra

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Petra Dvořáková
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Hradec Králové a blízké okolí
Délka praxe: Od roku 2010

Jsem tlumočnicí ČZJ. Pracuji v Hradci Králové a jeho blízkém okolí. Preferuji tlumočení ve vzdělávání a v komunitním tlumočení (lékař, úřad, pošta, práce atd.). Po absolvování VŠ v Olomouci 2008 (obor SPP – surdopedie a logopedie a obor Učitelství) jsem nastoupila do školy pro neslyšící v Hradci Králové jako učitelka. Postupně jsem absolvovala kurzy ZJ – Bezhran 1.- 6.modul a Pevnost 3.a 4.modul a samozřejmě kurzy pro tlumočníky (Česká komora tlumočníků ZJ nebo Institut neslyšících pro specializované vzdělávání). V roce 2010 jsem pracovala dál na škole pro neslyšící v HK jako učitelka i tlumočnice. Od roku 2012 spolupracuji s UHK jako koordinátorka tlumočnického servisu a jako tlumočník, od roku 2013 pracuji pro CZTN a od roku 2014 tlumočím také pro Tichý svět (dříve APPN).