Čipera Matěj

Titul, jméno a příjmení: Čipera Matěj
Jazyk tlumočení: ČZJ, MZS
Místo tlumočení (působení): Praha, po dohodě možno kdekoliv
Délka praxe: Od roku 2023

Dobrý den, jmenuji se Matěj Čipera a pracuji v CZTN jako neslyšící tlumočník. Pracuji vždy ve spolupráci se slyšícím tlumočníkem a tlumočím například na úřadech, u lékaře. Mí klienti jsou neslyšící lidé, kterým by bez mé přítomnosti slyšící tlumočník nerozuměl. Dále můžu tlumočit mezi českým znakovým jazykem a mezinárodním znakovým systémem a naopak.