Brodecký Ondřej

Titul, jméno a příjmení: Brodecký Ondřej, DiS.
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Brno
Délka praxe: Od roku 2022

Znakový jazyk jsem se naučil na vyšší odborné škole v Hradci Králové, obor Tlumočnictví českého znakového jazyka, kterou jsem absolvoval. Tlumočím spíše u lékaře, na úřadě a na jiných místech, ale přednášky nebo jiné velké akce netlumočím.