Brabcová Renáta

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Renáta Brbacová
Jazyk tlumočení: ČZJ
Místo tlumočení (působení): Jihočeský kraj (České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice aj.)
Délka praxe: Od roku 1998

Ke znakovému jazyku jsem se dostala díky studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 1998 složila státní zkoušku ze znakového jazyka. Dále jsem absolvovala kurz 150 hodin u pana Václava Ptáčka. Dále jsem absolvovala mnoho kurzů pro tlumočníky, například OTZJ a mnoho dalších.